ดูโหงวเฮ้ง V.2
         สวัสดีครับดูโหวงเฮ้งฉบับนี้ผมเรียกว่า ดูโหงวเฮ้ง เวอชั่น 2 ฉบับปรับปรุงทั้งรูปร่างหน้าตา และเพิ่มเติมคำอธิบายลักษณะต่างๆโดยผู้ดูดวงวัฒนา มีสุขดอทคอม  การดูโหวงเฮ้งนั้นจริงๆแล้วมากจากการสังเกตลักษณะของบุคคล การอ่านใจคน  การดูลักษณะนิสัยของคน และเป็นการรวบรวมเรียบเรียงมาเป็นสถิติที่ใกล้เคียงมากที่สุด และในอดีตถึงปัจจุบันก็ได้มีการทำสูตร ต่างๆในการดูลักษณะคนจากใบหน้า และสูตรการดูโหวงเฮ้งของอาจารย์แต่ละท่านนั้นก็มีความแตกต่างกันออกไป เพราะมาจากหลายแห่ง หลายสถานที่ หลายสิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ของแต่ล่ะท่านต่างกันไป  แต่ฉบับนี้ มีการรวบรวมมาจากหลายแห่ง และที่สำคัญส่วนใหญ่จะเน้นจากการดูโหวงเฮ้งโดยผู้ดูดวงวัฒนา มีสุขดอทคอมจะรวบรวมนำมาเรียบเรียงไว้อีกครั้ง จากประสบการณ์ส่วนตัว และจากที่ได้ศึกษามา 

ดูโหงวเฮ้ง V.2
รียบเรียงปรับปรุง เพิ่มเติม
โดยผู้ดูดวงวัฒนา มีสุขดอทคอม

 MS. ดูหน้าผาก
 
MS. หน้าผากสูง
 MS. หน้าผากสูงกว้าง
 MS. หน้าผากสูงแคบ
 MS. หน้าผากกระดูก
 MS. หน้าผากกว้าง
 MS. หน้าผากกว้างคางเหลี่ยม
 MS. หน้าผากต่ำ
 MS. หน้าผากแคบ
 MS. หน้าผากแคบขากรรไกรกว้าง
 MS. ดูหน้าผากเพิ่มเติมชุด1
 
MS. หน้าผากใหญ่มาก
 MS. หน้าผากโหนกนูน
 MS. หน้าผากสี่เหลี่ยม
 MS. หน้าผาเรียบได้ฉาก
 MS. หน้าผากโค้งลง
 MS. ดูหน้าผากแนวลักษณะอื่น (เพิ่มเติม)
 
MS. หัวเถิกจากกลางหน้าผากขึ้นไป
 MS. หัวเถิกจากสองข้างหน้าผากขึ้นไป
 MS. หัวเถิกอย่างสมส่วน
 MS. หน้าผากมีรอยย่นรูปกากบาท
 MS. หน้าผากมีรอยย่นยุ่งเหยิงแนวนอน
 MS. หน้าผากมีรอยย่นลึกบนหน้าผาก
 MS. หน้าผากมีรอยย่นโค้งลง
 MS. หน้าผากมีรอยโค้งหลายเส้น
 MS. หน้าผากมีรอยย่นแนวตั้งหนึ่งเส้น
 MS. หน้าผากนูนออกช่วงล่าง
 MS. หน้าผากมีชาร์มมิ่ง
 MS. หน้าผากสูง
 MS. หน้าผากกว้างใหญ่
 MS. หน้าผากแคบ
 MS. หน้าผากนูน
 
 MS. ดูใบหน้า
 
MS. ว่าด้วยเรื่องดูโหงวเฮ้ง
 
MS. ใบหน้าสี่เหลี่ยมยาว หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 
MS. ใบหน้ารูปสามเหลี่ยม
 
MS. ใบหน้ารูปกึ่งสามเหลี่ยม
 
MS. ใบหน้าสี่เหลี่ยม
 
MS. ใบหน้าวงกลม
 MS. ดูลักษณะใบหน้า ชุด 1
 
MS. หน้ากลม
 
MS. หน้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 
MS. หน้าโหนกแก้มนูนสูง
 
MS. หน้ารูปไข่
 
MS. หน้าสามเหลี่ยม
 
MS. หน้าสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด
 
MS. หน้าสี่เหลี่ยมจตุรัส
 MS. ดูลักษณะใบหน้า ชุด 2
 
MS. ใบหน้าเล็ก
 
MS. หน้ากลม
 
MS. หน้าแคบยาว
 
MS. หน้ายาว
 
MS. หน้ารูปไข่ (ช่วงล่างแหลม)
 
MS. หน้าบริเวณขากรรไกรแคบ
 
MS. หน้าสามเหลี่ยม
 
MS. หน้าสี่เหลี่ยม
  MS. ดูผม
 
MS. ผมแข็ง
 MS. ผมน้อยบาง
 MS. สีผมจางอ่อน
 MS. ผมตำเข้ม
 MS. ผมเส้นเล็ก
 MS. ผมเส้นใหญ่
 MS. ผมหนา
 
MS. ผมอ่อนนิ่ม

 

 MS. ดูลักษณะดวงตา
 MS. ตากลม
 
MS. ตาโต
 
MS. ตาโตมาก
 
MS. ตาโปนออก
 
MS. ตาเรียวแหลม
 
MS. ตาลึก
 
MS. ตาเล็ก
 
MS. ตาเล็กมาก
 
MS. ตาหรี่
 MS. ดูดวงตา ชุด 1
 
MS. ตากลม
 
MS. มีรอยย่นใต้ขอบตา
 
MS. ตาข้างขวาโตกว่าตาข้างซ้าย
 
MS. ตาเขหรือตาเหล่
 
MS. ตาชั้นเดียว
 
MS. ตาสองข้างชิดกัน
 
MS. ตาดำอยู่ชิดขอบตาบน
 
MS. ตาดำอยู่ติดขอบล่าง
 
MS. ตาซ้ายโตกว่าตาขวา
 
MS. ตาโต
 
MS. ตาพองโต
 
MS. ตามองข้างบนขณะพูด
 MS. ดูดวงตา ชุด 2
 
MS. หนังตาล่างบวม
 
MS. หลับตาเวลาพูด
 
MS. มีรอยตีนกา
 
MS. กระพริบตาบ่อยๆ เวลาพูด
 
MS. หนังตาบวม
 
MS. ตาเหลือก
 
MS. มองลงข้างล่างขณะพูด
 
MS. ตาแห้ง
 
MS. ตาเล็กยาว
 
MS. ตาสองชั้น
 
MS. ตาสองข้างอยู่ห่างกันมาก
 
MS. ตาหวาน
 
MS. ตาลึก
 
MS. ตาเล็ก
 MS. ดูคิ้ว ชุด 1
 MS. ขนคิ้วหนา และดำเข้ม
 
MS. ขนคิ้วแข็ง และหยาบ
 
MS. ขนคิ้วยาว
 
MS. ขนคิ้วห่าง และบาง
 
MS. คิ้วโก่ง เหมือนคันศรหรือวงจันทร์
 
MS. คิ้วยาวมากเลยหางตา
 
MS. คิ้วเล็ก
 
MS. คิ้วเล็กเรียว
 
MS. คิ้วสั้น
 
MS. คิ้วใหญ่ และดก
 MS. ดูคิ้ว ชุด 2
 
MS. หว่างคิ้วแคบ
 
MS. มีรอยย่นแนวตั้งหลายเส้นระหว่างคิ้ว
 
MS. หว่างคิ้วกว้าง
 
MS. มีรอยย่นแนวนอนหนึ่งเส้นระหว่างคิ้ว
 
MS. มีรอยย่นแนวนอนหลายเส้นระหว่างคิ้ว
 
MS. มีรอยย่นสองเส้นระหว่างคิ้ว
 
MS. มีรอยย่นแนวนอนสองเส้นระหว่างคิ้ว
 
MS. ปลายคิ้วตก
 
MS. ปลายคิ้วแตกเป็นง่าม
 
MS. คิ้วเหมือนพู่ปาดกันป้าย
 
MS. คิ้วต่ำ
 
MS. คิ้วสูง
 
MS. ปลายคิ้วกระดกขึ้น

หน้าถัดไป  Click

          สิ่งกำหนดปัจจุบัน สิ่งกำหนดอนาคต ตัวเราได้นั้นคือตัวเราเอง  กระทำสิ่งใด ได้สิ่งนั้น  กระทำสิ่งที่ดี จะไม่มีช่องโหว่ให้สิ่งไม่ดีทำลายตัวเรา   กระทำสิ่งไม่ดี จะมีแต่เปิดช่องโหว่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาทำลายตัวเรา   การคิดดี การพูดดี  การกระทำดี ย่อมเป็นพื้นฐานของคนดี ซึ่งจะปิดไม่ให้มีช่องโหว่ ไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาทำลายตัวเรา   การคิดไม่ดี  การพูดไม่ดี  การกระทำไม่ดี จะเป็นตัวเปิดทางให้สิ่งไม่ดีเข้ามาทำลายตัวเรา มักจะมีแต่เรื่อง มีแต่ปัญหา มีแต่สิ่งต่างๆเข้ามาทำลายเราแล้วก็เป็นทุกข์เช่นทุกวัน   แล้วคุณคิดว่าคุณจะเลือกการกระทำแบบใด การกระทำเป็นตัวกำหนดชีวิตของตัวเราเอง ไม่ใช่ใคร หรืออะไรกำหนดชีวิตเรา  กรรมคือการกระทำของตัวเราเอง กำหนดทุกสิ่งที่จะให้เกิดในปัจจุบัน และอนาคตเป็นอย่างไร

คิดดี พูดดี กระทำดี เป็นพื้นฐานของคนดี
วัฒนา มีสุขดอทคอม และทีมงานมีสุขดอทคอมNext  Home