ดูดวง/ เกมส์/ หวยเลขเด็ด/ งานราชการ/ สร้างเว็บฟรี/ ดูดวงชื่อสกุล/ ดูดวงเนื้อคู่/ ฟุตบอลเด็ด/ ของขลัง/ มีเกมส์/ แผนที่เว็บ/


วัตถุมงคลล่าสุด/แก้วขนเหล็ก/ไหลศักดิ์สิทธิ์/ผัวหลง สาวหลง/ของขลังหายาก/มีด-ดาบ/แร่ดูดทรัพย์/พระบูชา/พระพิฆเนศ/กษัตริย์-นักรบ/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ดูดวงบนเว็บทั้งหมด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ทำนายฝันรวมจากตำราทำนายฝันในหมวดพ.พาน ๓๑อันดับ

 
 
ทำนายฝันที่ฝันว่าได้เล่นการพนัน อันดับ ๑ 
ทำนายฝันที่ฝันว่าได้เล่นการพนันอย่างใดอย่างหนึ่ง กับผู้ร่วมงาน หรือญาติสนิท มิตรสหาย ทำนายฝันว่า คนที่อยู่ชายคาเดียวกัน จะเจ็บป่วย ให้เงินทองต้องเสียไปบ้าง แต่ว่าจะไม่เยอะนัก * จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน  สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันที่ฝันว่าได้พรม อันดับ ๒
ทำนายฝันที่ฝันเห็นพรมผืนปูนั่งบนพื้นสวยๆ  และได้นั่งบนพรมนั้น ทำนายฝันว่าจะได้รับการเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน  หรือจะได้ไปต่างแดน  และเป็นการเดินทางไปดี มาดีปลอดภัย * จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน  สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันที่ฝันเห็นลูกกระพรวน อันดับ ๓ 
ทำนายฝันที่ฝันเห็นลูกกระพรวน หรือได้ยินเสียงลูกกระพรวนดัง  เห็นกระพรวนที่เท้าเด็กน้อยๆ  ทำนายฝันว่าจะ มีข่าวดีให้รู้ หรือมีโชคดีไม่นานนี้ หากหญิงตั้งท้องคลอดมาจะเป็นลูกชาย หรือจะมีลาภในการเสี่ยงโชค  * จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน  สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันที่ฝันเห็นพระพุทธรูป อันดับ ๔
ทำนายฝันที่ฝันเห็นพระพุทธรูปปางต่างๆ ทำนายฝันว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง  จะมีโชคได้เงิน ทอง ในไวๆนี้ * จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน  สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันที่ฝันเห็นพระจันทร์ อันดับ ๕
ทำนายฝันที่ฝันว่าได้เห็นพระจันทร์เต็มดวง  ทำนายฝันว่าผู้ออกเรือนแล้ว จะได้ลูกผู้หญิงน่ารักน่าชัง* จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน  สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้


ทำนายฝันที่ฝันเห็นพระบรมรูป อันดับ ๖
ทำนายฝันที่ฝันว่าได้ไปถวายบังคมพระบรมรูปของกษัตริ์ยแห่งอดีต ทำนายฝันว่าการงานและการเงิน จะมีความก้าวหน้าสู่ความมั่นคง* จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน  สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันที่ฝันเห็นพระพุทธบาท อันดับ ๗
ทำนายฝันที่ฝันว่าได้ไปเห็นพระพุทธบาทและนมัสการพระพุทธบาท ทำนายฝันว่าการงานและการเงิน จะมีความก้าวหน้าสู่ความมั่นคง* จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน  สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันที่ฝันเห็นพระพรหม อันดับ ๘
ทำนายฝันที่ฝันว่าได้ไปเห็นพระพรหม และนมัสการพระพรหม  ทำนายฝันว่าการงานและการเงิน จะมีความก้าวหน้าสู่ความมั่นคง* จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน  สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันที่ฝันเห็นพระวิหาร อันดับ ๙
ทำนายฝันที่ฝันว่าได้ไปเห็นพระวิหาร และนมัสการเทวรูปปางต่างๆ   ทำนายฝันว่าการงานและการเงิน จะมีความก้าวหน้าสู่ความมั่นคง* จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน  สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันที่ฝันเห็นพระอาทิตย์ อันดับ ๑๐
ทำนายฝันที่ฝันว่าได้เห็นพระอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้า  ทำนายฝันว่าการงานและการเงิน จะมีความก้าวหน้าสู่ความมั่นคง ผู้ออกเรือนแล้วจะได้ลูกชาย * จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน   สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันที่ฝันว่าได้กินพริก อันดับ ๑๑
ทำนายฝันที่ฝันว่าได้กินพริกที่รสชาติแสนจะเผ็ดๆ จนน้ำตาไหลพราก  ทำนายฝันว่าจะได้รับความเดือดร้อนจากการทะเลาะวิวาทบาดหมางคนใกล้บ้าน เรือนเคียง  * จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน   สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันที่ฝันว่าได้พนมมือ อันดับ ๑๒
ทำนายฝันที่ฝันว่าได้พนมมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ  ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ที่ร้ายๆ  การป่วยไข้จะหายวันหาย คืนอย่างหมดห่วง  * จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน   สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันที่ฝันเห็นพวงกุญแจ อันดับ ๑๓ 
ทำนายฝันว่าได้นับลูกกุญแจ หรือถือวงกุญแจ ทำนายฝันว่าได้แก่ จะได้รับโชคลาภในทางการค้า หรือการพนันเสี่ยงโชค ถ้ารับราชการจะได้เลื่อนตำแหน่งหรือยศสูงขึ้น * จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน   สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันที่ฝันเห็นพวงพวงมาลัย อันดับ ๑๔
ทำนายฝันที่ฝันว่าได้เห็นพวงมาลัยดอกไม้สด  หรือมงกุฎดอกไม้สด ทำนายฝันว่าการงานและการเงิน จะมีความก้าวหน้าสู่ความมั่นคง ผู้ออกเรือนแล้วจะได้ลูกชาย * จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน   สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันที่ฝันว่าเห็นพัด,หยิบพัด อันดับ ๑๕
ทำนายฝันที่ฝันว่าหยิบพัดขึ้นมาโบกพัดมาโบกพัดร่างกายให้เย็นๆ  ทำนายฝันว่าจะได้รับความเดือดร้อนนิดหน่อยพอทนกันได้   * จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน   สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันที่ฝันว่าเห็นพลับพลา อันดับ ๑๖
ทำนายฝันที่ฝันว่าได้เห็นพลับพลาในงานพิธีต่างๆ  หรือพลับพลารับเสด็จ  ทำนายฝันว่าการงานจะมีโชคดีจากหน้าที่การงานหรือการค้าขาย * จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน   สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันที่ฝันว่าเห็นพาน อันดับ ๑๗
ทำนายฝันที่ฝันว่าได้จับพานเงินพานทอง  ทำนายฝันว่าการงานจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ และจะมีโชคดีจากหน้าที่การงานหรือการค้า การขายนานา  * จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน   สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันที่ฝันว่าเกิดพายุ อันดับ ๑๘
ทำนายฝันที่ฝันว่าเกิดพายุพัดกระโชก หรือถูกพายุพัดหอบเคหะสถานพังเสียหาย ทำนายฝันว่าการงานจะหมดเคราะห์ร้ายๆ  หรือมีการโยกย้ายหน้าที่หรือที่อยู่ หรือหน้าที่การงานหรือการค้า การขายนานา  * จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน   สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันว่าได้เห็นการพายเรือ อันดับ ๑๙
ทำนายฝันที่ฝันว่าเห็นการพายเรือ, แจวเรือเอง ไปกับผู้อื่นที่นำเราไป  ทำนายฝันว่า จะมีการโยกย้ายหน้าที่การงานให้ดีขึ้น และจะหมดเคราะห์โศกโรคภัยนานา  จงเสริมบารมีด้วยการเจริญศีลภาวนา  อบรมปัญญา แล้วดำเนินชีวิตอยู่ในคุณงามความดียิ่งด้วยแล้ว  จะสุโขสโมสรเป็นอย่างดียิ่งๆขึ้น
* จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน   สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันที่ฝันว่าเห็นนกพิราบ  อันดับ ๒๐
ทำนายฝันที่ฝันเห็นนกพิราบ ทำนายฝันว่าการงานจะหมดเคราะห์ร้ายๆ  จะมีความสุขร่มเย็นในครอบครัวเรา และศัตรูร้ายๆ จะกลายเป็นมิตรภาพที่ดี หน้าที่การงานหรือการค้า การขายก็ดีล้ำด้วย  * จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน   สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันที่ฝันว่าได้คุย ได้พูด อันดับ ๒๑
ทำนายฝันที่ฝันได้คุยกับคนไม่เคยรู้จัก  ทำนายฝันว่าการงานจะประสบความสำเร็จ  จะมีความสุขร่มเย็นในครอบครัวเรา และศัตรูร้ายๆ จะกลายเป็นมิตรภาพที่ดี หน้าที่การงานหรือการค้า การขายก็ดีล้ำด้วย  * จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน   สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันที่ฝันว่าได้มีเพชรพลอย อันดับ ๒๒
ทำนายฝันที่ฝันได้ว่าได้มีเพชรพลอยสุกปลั่งเห็นแสงประกายของเพชรแพรวพราว  ทำนายฝันว่าหญิงตั้งท้อง จะได้ลูกสาว ลูกชายที่มีสุขภาพดี บุญพา วาสนาส่งให้เมื่อเติบใหญ่ได้ดี ประสบความสำเร็จ  ชายผู้ออกเรือนแล้วจะได้ลูกอ่อนที่สุขภาพดี หรือมีโชคลาภทางการค้า การขาย
  * จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน   สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันที่ฝันเห็นแพะ อันดับ ๒๓
ทำนายฝันที่ฝันเห็นแพะ ทำนายฝันว่าจะโดนคนปลิ้นปอกหลอกลวงเอาเงินทองของมีค่าเราไป * จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน   สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันที่ฝันเห็นแพ อันดับ ๒๔
ทำนายฝันที่ฝันเห็นแพ  ทำนายฝันว่ากำลังถอยหลังในหน้าที่การงาน   หมู่คณะทีมงานจะคอยจับผิด และจะใส่ร้ายป้ายสี ดีๆคว้าใส่ตัว ชั่วๆเอาป้ายเรา * จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน   สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันที่ฝันเห็นแพรพรรณ อันดับ ๒๕
ทำนายฝันที่ฝันเห็นผ้าแพร หรือได้ห่มผ้าแพร ทำนายฝันว่าครอบครัวจะผาสุก  ศัตรูห่างไกลลิบลับ และจะหายจากโรคภัยเจ็บนานา  โชคลาภ จากการเสี่ยงโชคพอจะมีบ้าง แต่ก็จงใช้วิจารณญาณในการเสี่ยง  * จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน   สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันที่ฝันว่าได้โพกหัว อันดับ ๒๖
ทำนายฝันที่ฝันว่าได้เห็นผ้าโพกหัว, หรือได้ใช้ผ้าโพกหัว หรือได้ใช้ผ้าคลุมหัวตน  ทำนายฝันว่าจะหายเจ็บ หายไข้ อันเคราะห์ร้ายต่างๆนานาจะบรรเทา เบาบางลง    จะได้รับข่าวดีมีโชคมีลาภในปลายมือ* จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน   สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันที่ฝันเห็นโพงพาง อันดับ ๒๗
ทำนายฝันที่ฝันเห็นเครื่องโพงพางดักปลา.คนดักปลาด้วยโพงพาง ทำนายฝันว่าจะมีข่าวดีจากต่างแดน หรือจะมีผู้ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนจะนำข่าวดีมาให้  จงใช้วิจารณญาณในการเชื่อเค้าด้วย  * จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน   สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันที่ฝันเห็นโพรงไม้ อันดับ ๒๗
ทำนายฝันที่ฝันเห็นโพรงไม้  ทำนายว่าจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจกับบริวาร ลูกเต้า  หรือสุขภาพไม่ค่อยจะดี* จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน   สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันที่ฝันเห็นต้นโพธิ์ อันดับ ๒๘
ทำนายฝันที่ฝันว่าเห็นต้นโพธิ์ หรือปลูกต้นไม้ หวังจะให้เกิดความร่มเย็น ทำนายว่าจะอยู่เย็นเป็นสุข และมีโชคลาภมากมาย * จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน   สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันที่ฝันว่าเห็นเพลิง อันดับ ๒๙
ทำนายฝันที่ฝันว่าเห็นเพลิงหรือไฟไหม้ ทำนายฝันว่าจะได้รับความเดือดเนื้อ ร้อนใจมาก *ทางแก้ไขนั้น จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน   สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ทำนายฝันที่ฝันว่าเห็นเพื่อนๆ อันดับ ๓๐
ทำนายฝันที่ฝันเห็นเพื่อนๆที่จากกันไปต่างแดน  เพื่อนที่ตายไปนานๆ ทำนายฝันว่าจะมีข่าวดีๆจากญาติสนิท มิตรสหาย ต่างแดน หรือข่าวดีๆในหน้าที่การงานและการค้า  การขาย *ทางแก้ไขนั้น จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน   สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้


ทำนายฝันที่ฝันว่าเห็นไพ่ อันดับ ๓๑
ทำนายฝันที่ฝันว่าได้เห็นการเล่นไพ่ หรือจับไพ่ในมือ ทำนายว่าจะได้พบคู่รัก มาเป็นคู่ครองเรือน หรือจะมีโชค.มีลาภ จากการงานงานๆนายหน้าและงานอื่นๆ * จงเจริญสติอบรมปัญญาตน บำเพ็ญศีลภาวนาในธรรมมานุสติ ที่สอนว่า คิดดี พูดดี ทำดี มีเมตตา รู้จักพิจารณาตน ลด โลภ โกรธ หลง ลงได้ ไม่เกี่ยวข้องอบายมุขนานา ไม่นอกใจภรรยา สามีตน   สิ่งเลวร้ายจะได้เบาบางลงไป สิ่งดีๆอันเป็นที่ปรารถนาแห่งเราจะบังเกิดแก่เราโดยแท้

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code กรอก Security Code
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 
เรียกทรัพย์/ 1บาท 2บาท/ ประคำ/ ป้ายมงคล/ พระประจำวัน/ พระพิมพ์-แกะสลัก/ วัตถุมงคลอื่นๆ/ เกจิชื่อดัง/ 12นักษัตร/ วัตถุมงคลทั้งหมด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ดูดวง/ เกมส์/ หวยเลขเด็ด/ งานราชการ/ สร้างเว็บฟรี/ ดูดวงชื่อสกุล/ ดูดวงเนื้อคู่/ ฟุตบอลเด็ด/ ของขลัง/ มีเกมส์์/ แผนที่เว็บ/