ดูดวง/ เกมส์/ หวยเลขเด็ด/ งานราชการ/ สร้างเว็บฟรี/ ดูดวงชื่อสกุล/ ดูดวงเนื้อคู่/ ฟุตบอลเด็ด/ ของขลัง/ มีเกมส์/ แผนที่เว็บ/


วัตถุมงคลล่าสุด/แก้วขนเหล็ก/ไหลศักดิ์สิทธิ์/ผัวหลง สาวหลง/ของขลังหายาก/มีด-ดาบ/แร่ดูดทรัพย์/พระบูชา/พระพิฆเนศ/กษัตริย์-นักรบ/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ดูดวงบนเว็บทั้งหมด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -คำทำนาย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

เรื่องปริศนาพยากรณ์ ๑๐ รัชกาลนี้ ในบรรดาสานุศิษย์ของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยานเถระ (มหาวีระ ถาวโร) หรือที่รู้จักกันในนาม "หลวงพ่อฤาษีลิงดำ" ศิษย์เอกองค์หนึ่งของหลวงพ่อปานวัดบางนมโค อยุธยา ซึ่งปัจจุบันท่านได้มรณภาพไปแล้ว สรีระไม่เน่าเปื่อย บรรจุอยู่ในโลงแก้ว ณ พระวิหารวัดท่าซุงจ.อุทัยธานี คงจะได้ยินได้ฟังมาอีกแบบหนึ่งถึงที่มาของคำปริศนาพย ากรณ์ กล่าวคือในสมัยที่พระคุณท่านยังดำรงสังขารอยู่ได้เล่ าให้ศิษยานุศิษย์ฟังดังนี้


"ในสมัยที่อาตมา (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) อยู่กับหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ปีนั้นจำได้ว่าเป็นปี พ.ศ. ๒๔๘๐ หลวงพ่อปานไม่อยู่ อาตมาเป็นนักค้นแล้วก็คว้าด้วย ท่านวางอะไรไว้ที่ไหนไม่มีใครเขากล้าหยิบ แต่อาตมาคนเดียวกล้าหยิบ สันดานมันเลว เป็นลิงนี่จะให้มันเรียบร้อยได้อย่างไร ค้นไปค้นมาในกุฏิหลวงพ่อปานแล้วก็พบสมุดข่อย เป็นคำพยากรณ์ของพระอรหันต์สมัยกรุงศรีอยุธยา พยากรณ์ไว้ตั้งแต่กรุงเทพยังไม่ปรากฏ แต่สมุดข่อยนั้นเก่า ขาดกระรุ่งกระริ่ง ข้อความก็ขาด จึงไปกราบเรียนามหลวงพ่อปาน หลวงพ่อปานท่านก็บอกว่า เดิมหนังสือเล่มนี้เป็นสมบัติของหลวงปู่คล้าย แต่ทว่ามันเก่าเต็มทีก็เลยจ้างเขาเขียนไว้ในสมุดข่อย อีกเล่มหนึ่ง แล้วหลวงพ่อปานก็สั่งให้ไปหยิบหนังสือเล่มนั้นจากกุฏ ิของท่านซึ่งซุกไว้ใต้ตู้นาฬิกา เอาผ้าสีแดงห่อไว้อย่างดีเหมือนกับจะเตรียมไว้ให้เจ้ าลิงอ่าน เมื่อเปิดผ้าออกดูแล้วปรากฎว่าหนังสือเล่มนั้นดูราวก ับว่าจะมีอายุสัก ๓๐ ปีเศษ ๆ ตัวหนังสืออ่านง่าย เป็นคำทำนายของหลวงพ่อใย ซึ่งเป็นพระอรหันต์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้พยากรณ์กรุงเทพมหานครซึ่งจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า และกล่าวถึงพระเจ้าแผ่นดินของกรุงเทพมหานครไว้ด้วยดั งนี้

๑.มหากาฬผ่านมหายักษ์ ๒.รู้จักธรรม ๓.จำต้องคิด ๔.สนิทธรรม ๕.จำแขนขาด ๖.ราษฏร์ราชาโจร ๗.นั่งทนทุกข์ ๘.ยุคทมิฬ ๙.ถิ่นกาขาว ๑๐.ชาววิไล

รัชกาลที่ ๑ มหากาฬผ่านมหายักษ์ หมายถึง สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกผ่านพระเจ้าตากสินไม่ใช่ฆ ่า ตามประวัติศาสตร์บอกว่า พระเจ้าตากสินถูกรัชกาลที่ ๑ สั่งปลงพระชนม์ โดยใส่กระสอบแล้วเอาท่อนจันทน์ทุบให้ตายนั้น อันนี้อาตมาเห็นทีจะต้องยอมรับ อาตมานะรับรองว่าคำสั่งก็ต้องเป็นคำสั่งจริง ๆ ประหารก็ต้องประหารจริง ๆ แต่ว่าคนที่ตายนั้นไม่ใช่พระเจ้าตากสิน เป็นคนอื่นเขาตายแทน แล้วพระเจ้าตากสินไปทางไหน ทำไมจึงต้องทำกันอย่างนั้น นี่เป็นเรื่องของการเมือง พระเจ้าตากสินทรงกู้ชาติสมัยที่กรุงศรีอยุธยาแตกในคร าวนั้นได้ตีฟันฝ่าข้าศึกออกมา จะเอาเงินที่ไหนออกมาแล้วในระหว่างกู้ชาติ จะเอาเงินทองที่ไหนมา การบริหารประเทศต้องใช้เงิน นั่งคิดดูซิความลำบากของพระเจ้าตากสินมีเพียงใด

เรื่องนี้มันต้องมีการกู้การยืมกัน อาตมาพูดเท่านี้แหละ แต่ขอยืนยันว่าพระเจ้าตากสินไม่ได้ตาย ขอให้นักประวัติศาสตร์สืบค้นกันให้ดี แล้วจะพบจุดสำคัญของประวัติศาสตร์ จะหาว่าพระราชวงศ์จักรีเป็นกบฏต่อพระเจ้าตากสินแล้วข ึ้นเถลิงราชย์ไม่ได้ เพราะเป็นพระราชประสงค์ของพระเจ้าตากสินเอง เพื่อหวังจะให้ชาติไทยอยู่รอด ทรงความเป็นชาติไทยต่อไป และเพราะอะไรพระองค์จึงไม่ทรงสละราชสมบัติเฉย ๆ นั่นเป็นเรื่องของการเมือง ทำไม่ได้ พระเจ้าตากสินมหาราชไม่ใช่เป็นกษัตริย์ที่มีความโง่ไ ม่รู้เท่าทันคน ถ้าพระองค์มีความโง่ไม่รู้เท่าทันคนแล้ว จะทรงกู้ชาติได้อย่างไรภายในปีเดียว ขอให้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายช่วยกันพิจารณาด้วยปัญญา ที่แท้จริง เอาระบบการเมืองเข้ามาเทียบเคียงกับความจริง แล้วจะทราบความจริงต่อไปในวันข้างหน้า เอากันแค่นี้ก็พอ

รัชกาลที่ ๒ รู้จักธรรม ให้พระสงฆ์ทั้งหลายค้นคว้าพระธรรมวินัยกันใหญ่ รัชกาลที่ ๓จำต้องคิด พระองค์ทรงคิดหนัก ก่อนจะสวรรคตทรงมีลายพระหัตถ์ ถึงรัชกาลที่ ๔ ว่า ถ้าฉันตาย ฉันไม่ตั้งรัชทายาท เมื่อฉันตายแล้วลูกของฉันถ้าไม่ให้รับราชการ ก็ให้ลงโทษเพียงแค่เนรเทศ อย่าให้ถึง กับต้องฆ่าแกงกันเลย รัชกาลที่ ๔ สนิทธรรม ทรงผนวชถึง ๒๗ พรรษาและทรงเชี่ยวชาญด้านธรรมะ รัชกาลที่ ๕ จำแขนขาด เสียดินแดนให้แก่พวกฝรั่งเศสและอังกฤษ

รัชกาลที่ ๖ ราษฏรราชาโจร ชาวบ้านหาว่าพระองค์เป็นโจร เอาเงินในท้องพระคลังไปใช้เสียหมด (สร้างเมืองจำลอง ดุสิตธานี, สร้างพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม) ความจริงพระองค์ทำเช่นนั้น เพราะต้องการให้คนไทยรู้จักคำว่าประชาธิปไตย โดยพระองค์ท่านทำทุกอย่างเพื่อให้คนทั้งหลายเห็นว่าก ษัตริย์ไม่ได้ทรงถือพระองค์เล่นโขนเล่นละครกับคนทั่ว ไปก็ได้ รัชกาลที่ ๗ นั่งทนทุกข์ ทรงเถลิงราชสมบัติในช่วงของเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ต้องให้ข้าราชการออก เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทรงสละราชสมบัติ รัชกาลที่ ๘ ยุคทมิฬ เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง และพระองค์ถูกลอบปลงพระชนม์ รัชกาลที่ ๙ ถิ่นกาขาว คนไทยเห่อตามพวกฝรั่ง ทั้งแฟชั่น เครื่องแต่งกายเพลงร้อง อะไร ๆ ก็ฝรั่งทั้งนั้น ถึงจะดี รัชกาลที่ ๑๐ ชาววิไล คือยุคที่บ้านเมืองของไทยเจริญรุ่งเรืองอย่างเต็มที่ แต่ตอนนี้เหตุการณ์ยังมาไม่ถึง

เป็นไงครับท่านผู้อ่านที่เคารพ ลองใช้ปัญญาพิจารณาเปรียบเทียบหาเหตุผลกันเอาเอง ผมมีหน้าที่นำเสนอ จากตำรับตำรา หนังสือวารสารต่างๆ ที่มีอยู่เท่านั้น ในขณะที่เขียนบทความอยู่นี้เราท่านทั้งหลายยังมองไม่ เห็นทางเลยนะครับ ว่าอนาคตข้างหน้าของไทยเรานั้นจะเจริญรุ่งเรืองได้อย ่างไร ตราบใดที่ยังเป็น "ทาสเศรษฐกิจ" ของฝรั่งตาน้ำข้าว IMF อยู่ แม้เราท่านจะไม่รู้ไม่เห็นเหตุการณ์ในอนาคต แต่ท่านฤาษีลิงดำ ท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่า

"ในราวปลายรัชกาลที่ ๙ หรือรัชกาลที่ ๑๐ นี้ ประเทศไทยจะขุดพบแร่สำคัญชนิดหนึ่ง ซึ่งมีกำลังคล้ายแร่ยูเรเนียมแต่ทว่ามีกำลังสูงกว่า ถ้าใช้ทางด้านสันติจะมีความเย็นสามารถเผาโรคได้ด้วยอ ำนาจของความเย็น ถ้าใช้ทางด้านพลังงาน ก็จะมีพลังงานสูงมาก ถ้าใช้ฆ่าฟันกันก็จะมีพลังงานมากยิ่งกว่าแร่ที่เขาใช ้กันในปัจจุบัน เวลานี้ขุดมาได้ก็เหนื่อยเปล่า ๆ ไม่มีประโยชน์ ถึงเวลามันจะปรากฎเอง และเมืองไทยจะมีทรัพยากรต่าง ๆ ปรากฎขึ้นมาอีกมากมาย เริ่มตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นต้นไป และจะค่อยๆ มีมากขึ้นอย่างเต็มที่ เมื่อกลางสมัยรัชกาลที่ ๑๐ ต่อไป ประเทศไทยจะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ ประเทศชาติจะร่ำรวยมาก "

ความคิดเห็นที่ 33
ก็อยากจะบอกวา่ให้มี  สติ  ให้รู้เท่าทันทุกข์ก็เทา่นั้นเอง  สาธุ

แจ้งลบ
โดยคุณ yoosu-manoun@hotmail.com วันที่ 23 มิ.ย. 2555 เวลา 4:23:00 น. [ IP : 14.207.238.169 ]

ความคิดเห็นที่ 32
ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับสำหรับข้อคิดดีดีและเตือนสติ
แจ้งลบ
โดยคุณ mankungja_@hotmail.com วันที่ 18 มิ.ย. 2555 เวลา 13:20:04 น. [ IP : 110.49.240.233 ]

ความคิดเห็นที่ 31
อยากให้ทุกคนมีสติคิดให้ดีและควรมีเหตุผลอย่าใช้อารมย์ทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่เก ิดมาเพื่อชดใช้กรรมจงหยุดแลมองให้เห็นถึงการให้อภัยเถิดนะคนเราอยูบนโลกใบนี้ได้ไม่น านหรอกนะเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันแล้ว
แจ้งลบ
โดยคุณ ยาจก วันที่ 6 มิ.ย. 2555 เวลา 12:55:00 น. [ IP : 180.180.0.38 ]

ความคิดเห็นที่ 30
การออก พรบ.ปรองดอง ครั้งนี้ ทำให้กฎหมายและคำพิพากษาในประเทศไทยล้มละลาย เกิดความไม่เชื่อถือในชนทุกชนชั้นและนานาชาติทั่วโลก ต่อไปจะเกิดสิทธิสภาพนอกอาณาเขตดังเช่นที่เคยเกิดมาในอดีต คือหากมีการฟ้องร้องทางกฎหมายกับชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติจะไม่ยอมรับกฎหมายไทยและศาลไทยเพราะหากชาวต่างชาติชนะคดี ก็สามารถออกกฎมายยกเลิกคดีให้เป็นฝ่ายแพ้คดีได้ ต่อไปหากคนไทยมีคดีความกับคนต่างชาติก็ต้องไปขึ้นศาลต่างประเทศเพราะนานาชาติทั่วโลก ไม่เชื่อถือกฎหมายและศาลไทย เพราะผู้มีอำนาจทางการเมืองในประเทศไทยสามารถออกกฎหมายใด ๆ ก็ได้ที่เห็นว่ามีผลประโยชน์ต่อพวกเขาได้  ต่อไปความยุติธรรมในประเทศไทยจะไม่มีอีกเลย เพราะกฎหมายเกิดขึ้นจากความพอใจและผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจที่ปกครองบ้านเมือง คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาต่าง ๆ ในประเทศไทย ควรต้องยุบเลิก เพราะไม่จำเป็นต้องสอนกฎหมาย ให้นักศึกษานำไปใช้ เนื่องจากต่อไปกฎหมายไทยเกิดขึ้นจากผลประโยชน์และความพอใจของผู้ปกครอง ผู้ที่จบปริญญานิติศาสตร์ก็ต้องนำปริญญานี้ไปเผาทิ้ง เพราะไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ ผมขอไว้อาลัยต่อความยุติธรรมและกฎหมายของประเทศนี้ หาก พรบ.ปรองดอง มีผลบังคับใช้

                                                     
แจ้งลบ
โดยคุณ นักกฎหมายไทย วันที่ 29 พ.ค. 2555 เวลา 3:33:18 น. [ IP : 58.9.56.164 ]

ความคิดเห็นที่ 29
ผมอีกคนที่นับถือหลาวงพ่อลิงดำกับหลวงพ่อป่านขอให้คนไทยทูกคนรักษามคีกันนะคับ

แจ้งลบ
โดยคุณ ธนศักดิ์ สิงแจ่ม วันที่ 8 พ.ค. 2555 เวลา 20:35:13 น. [ IP : 1.4.183.67 ]

ความคิดเห็นที่ 28
คนเราทุกอย่างตัดสินจากจิตใต้สำนึก จิตที่ไฝ่ธรรม นำศีล 5 มาตัดสินใจก่อนตัดสินใจทุกเรื่อง พระพุทธองค์ทรงชี้คำตอบทุกเรื่องบนโลกใบนี้ จะมีสักกี่คนทราบคำตอบของทุกเรื่องบนดลกใบนี้ อยู่ที่ศลี 5 ใครเอาศลี 5 มาเป็นเครื่องตัดสิน มันผู้นั้นคือ มนุษย์ที่สมบูรณ์ทางดลก
แจ้งลบ
โดยคุณ มารมายา วันที่ 4 พ.ค. 2555 เวลา 14:50:33 น. [ IP : 101.109.170.57 ]

ความคิดเห็นที่ 27
ประทับใจเรื่องพระเจ้าตากสิน..ทำให้รักชาติ บ้านเมืองยิ่งขึ้น
แจ้งลบ
โดยคุณ จันทร์เพ็ญ /pw @ วันที่ 20 เม.ย. 2555 เวลา 14:52:39 น. [ IP : 1.4.146.149 ]

ความคิดเห็นที่ 26
ทุกวันี้..คนไม่เชื่อในพระรัตนตรัยของแท้ เพราะคิดว่าพระรัตนตรัยของแท้ไม่มี จิตรสำนึกของคนส่วนน้อยที่มีความร่ำรวยสูงรวมถึงอำนาจมากกำลังจะทำให้ประเทศไทยต้องย ่อยยับ ก็เพราะความมัวเมาในกิเลสและตันหาของพวกเขานั่นเอง.ยามความตายมาเยือน ท่านจะรู้ตัวแล้วแก้ไขก็สายเสียแล้ว ให้นำพระมาเทศน์ให้ท่านฟังสักพันองค์เพื่อให้ท่านได้สู่สรวงสวรรค์ ท่านก็คงไม่ได้ยิน เพราะหูของท่านได้ดับไปในขณะที่ท่านนั้นมัวเมาในช่วงมีชีวิตอยู่.. จะเมาอะไรก็ขอความกรุณาคิดถึงตอนตายและถูกเผาโดยทถูกทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวบ้างน ะครับ..ไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลย..หากิน..หาใช้..หาเก็บและกินอยู่อย่างพอเพียงคืออย่ าทำให้ใครเดือดร้อนมาก..กินใช้ก็ไม่เห็นมากมายเท่าได..ขอให้มีสติกันมากๆนะครับ....
แจ้งลบ
โดยคุณ พงษ์เทพ วันที่ 12 เม.ย. 2555 เวลา 23:05:38 น. [ IP : 27.55.14.5 ]

ความคิดเห็นที่ 25
สำหรับผมไม่คิดหวังว่าจะอยู่ถึงกลางสมัยรัชกาลที่10หรอกครับ เพราะยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เช้าจะตื่นขึ้นมาได้หรือไม่ ชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนหรอก แค่ทำความดีในวันนี้ให้มากที่สุด วันพรุ่งนี้ถึงไม่ได้ตื่นขึ้นมาอย่างคนอื่นเขา ผมก้ไม่คิดเสียใจครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ zuriyog@hotmail.com วันที่ 12 มี.ค. 2555 เวลา 21:29:43 น. [ IP : 110.168.160.27 ]

ความคิดเห็นที่ 24
ส่วนตัวผมว่าเป้นคำทำนายที่เป็นจริง  99.9% สาธุๆๆๆช่วยกันเผยแพร่ของดีๆๆๆๆนะครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เสริม ชูศรี วันที่ 10 มี.ค. 2555 เวลา 10:33:17 น. [ IP : 125.25.26.29 ]

ความคิดเห็นที่ 23
นิพพาน นะสุขัง สาธุ สาธุ สาธุ
แจ้งลบ
โดยคุณ lamduan170@gmil.com วันที่ 5 มี.ค. 2555 เวลา 20:48:45 น. [ IP : 110.49.250.10 ]

ความคิดเห็นที่ 22
สาธุ สาธุ ด้วยคนนะที่มีแต่สิ่งดีๆที่ควรค้นหา
แจ้งลบ
โดยคุณ lamduan170@gmil.com วันที่ 5 มี.ค. 2555 เวลา 20:43:48 น. [ IP : 110.49.250.10 ]

ความคิดเห็นที่ 21
ยินดีที่ได้รับทราบอีกคัพ
แจ้งลบ
โดยคุณ towmmy- วันที่ 8 ก.พ. 2555 เวลา 18:36:19 น. [ IP : 124.121.92.214 ]

ความคิดเห็นที่ 20
ข้อมูล ต่างๆนั้นขอให้พิจารณาให้ดี ส่วนผมเห็นด้วยครับ

แจ้งลบ
โดยคุณ สุทธิเดชน์ วันที่ 6 ก.พ. 2555 เวลา 16:26:26 น. [ IP : 101.108.142.56 ]

ความคิดเห็นที่ 19
มีพระเครื่อง หลวง พ่อฤาษี หลายรุ่นคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ จ๊าบ วันที่ 1 ก.พ. 2555 เวลา 13:21:47 น. [ IP : 118.175.29.50 ]

ความคิดเห็นที่ 18
หนูเคยไปนั่งสมธิที่วัดหลวงปูฤาษีลิงดำดีมากเลย

แจ้งลบ
โดยคุณ ovenoven_321@hotmail.com วันที่ 29 ม.ค. 2555 เวลา 14:51:51 น. [ IP : 124.121.56.182 ]

ความคิดเห็นที่ 17
[url=
http://www.pillsprices.com/]prednisone[/url] mbken [url=http://www.thibauthofer.com/]internet pharmacy propecia soma zoloft[/url] wpbsc
แจ้งลบ
โดยคุณ derksellen วันที่ 27 ม.ค. 2555 เวลา 14:44:49 น. [ IP : 141.105.80.23 ]

ความคิดเห็นที่ 16
คนมักคัดตัดเฉพาะตอนที่อยากนำเสนอมาให้อ่าน

ที่ถูกต้อง ควรนำลงทั้งหมดเพื่อได้พิจารณาความสอดคล้อง

เชื่อมโยงและสาระของเรื่อง
แจ้งลบ
โดยคุณ Buddhistmen@hotmail.co.th วันที่ 25 ม.ค. 2555 เวลา 21:11:13 น. [ IP : 58.8.232.193 ]

ความคิดเห็นที่ 15
ไตรลักษณ์...อนิจจัง...ทุกขัง...อนัตตา
แจ้งลบ
โดยคุณ palm วันที่ 24 ม.ค. 2555 เวลา 20:24:42 น. [ IP : 118.175.125.126 ]

ความคิดเห็นที่ 14
อ่านแล้วทำให้ปลงและยอมรับในชะตาดวงเมืองของประเทศไทย
แจ้งลบ
โดยคุณ lawittra9@gmail.com วันที่ 21 ม.ค. 2555 เวลา 16:13:28 น. [ IP : 125.24.242.85 ]

ความคิดเห็นที่ 13
6ofgbH , [url=
http://ldoshvzgijqk.com/]ldoshvzgijqk[/url], [link=http://qxhmsbfxcmaz.com/]qxhmsbfxcmaz[/link], http://eyyudzzuivey.com/
แจ้งลบ
โดยคุณ rlmmacs วันที่ 11 ม.ค. 2555 เวลา 2:14:14 น. [ IP : 38.97.225.141 ]

ความคิดเห็นที่ 12
ข้าพเจ้าชอบเชื่อสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ ทำให้เกิดพลังใจในการที่จะมีชีวิตต่อไปและเตรียมความพร้อมก่อนจะตาย ไม่มากก็น้อย ตามสมควรแก่อัตตภาพ
แจ้งลบ
โดยคุณ k.lomkhom@hotmail.com วันที่ 9 ม.ค. 2555 เวลา 10:04:30 น. [ IP : 125.27.136.212 ]

ความคิดเห็นที่ 11
I'm shocked that I found this info so eslaiy.
แจ้งลบ
โดยคุณ Mitch วันที่ 6 ม.ค. 2555 เวลา 9:29:02 น. [ IP : 109.230.216.60 ]

ความคิดเห็นที่ 10
สาธุขอให้ท่านได้พนิพานสมใจนึก
แจ้งลบ
โดยคุณ ชนาวิน โชติแสง วันที่ 20 ธ.ค. 2554 เวลา 9:31:02 น. [ IP : 180.183.184.19 ]

ความคิดเห็นที่ 9
คำทำนายจะเป็นจริงหรือไม่ก็อยู่ที่คนไทยจะตัดสินใจอย่างไร จะใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหา หรือจะใช้การเจรจาหาความพอใจของทุกฝ่ายเพื่อความสงบของบ้านเมือง???อย่าให้คนไม่ดีเข้ามาบริหารประเทศ   คนไทยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพภายในกรอบของความถูกต้องอย่างเท่าเทียมกัน   อย่าทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ปล่อยให้คนชั่วโกงกินประเทศ  เพียงเพื่อผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่เขาโยนมาให้คนไทยไม่เคยทิ้งกัน  คนไทยเป็นคนที่มีน้ำใจ  คนไทยเป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรีของความเป็นไท
แจ้งลบ
โดยคุณ คนแถวนี้ วันที่ 19 ธ.ค. 2554 เวลา 13:01:25 น. [ IP : 118.173.159.65 ]

ความคิดเห็นที่ 8
หนูเป็นคนหนึ่งที่นับถือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

หนูขออนุโมทนาด้วยคนนะคะ
แจ้งลบ
โดยคุณ Sn วันที่ 15 ธ.ค. 2554 เวลา 17:53:25 น. [ IP : 182.53.151.14 ]

ความคิดเห็นที่ 7
ช่วยกันปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับใครคิดทำร้ายต่อสถาบันขอให้มีอันเ ป็นไป
แจ้งลบ
โดยคุณ pIm วันที่ 25 พ.ย. 2554 เวลา 12:57:42 น. [ IP : 118.172.202.123 ]

ความคิดเห็นที่ 6
เคยอ่านหนังสือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมของ รศ.ดร.สุจิตรา อ่อนค้อม ตอนความหลงในสงสาร เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสิน เนื้อความจะละเอียดกว่านี้มากอย่างเช่น ตอนที่สมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ในท้องพระคลัง ไม่มีเงินเลย ต้องกู้ยืมเงินเป็นหนี้ชาวจีนอยู่ถึงหกหมื่นตำลึงเท่ากับสองแสนสี่หมื่นบาทในปัจจุบั น ถ้าผ่อนก็ผ่อนได้ แต่ชาวจีนจะยึดสยามเป็นของคนจีน สมเด็จพระเจ้าตาก จึงต้องผลัดแผ่นดิน ให้กับรัชกาล ที่ 1และแสร้งทำเป็นคนสติวิปลาส

ถ้าสนใจติดตามอ่านได้ ตามหนังสือที่แจ้งไว้ข้างต้นค่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ koi500@hotmail.com วันที่ 17 พ.ย. 2554 เวลา 19:44:08 น. [ IP : 110.171.34.31 ]

ความคิดเห็นที่ 5
 สาธุ
แจ้งลบ
โดยคุณ auang_th วันที่ 13 พ.ย. 2554 เวลา 21:31:59 น. [ IP : 118.173.79.0 ]

ความคิดเห็นที่ 4
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองประเทศไทยให้รอดพ้นจากคนที่คิดจะทำลายชาติ,ศาสนา,พระม หากษัตริย์
แจ้งลบ
โดยคุณ หารหนุ่ม วันที่ 6 พ.ย. 2554 เวลา 11:27:11 น. [ IP : 110.49.225.23 ]

ความคิดเห็นที่ 3
น่าจะคัดลอกมาให้ครบนะครับ ไม่ควรตัดตอน ไม่ต้องต่อเติม เพื่อให้คนอ่านพิจารณากันเอง
แจ้งลบ
โดยคุณ 3519 วันที่ 3 ต.ค. 2554 เวลา 12:49:27 น. [ IP : 203.130.134.132 ]

ความคิดเห็นที่ 2
ขอภาวนาสาธุกับเวปที่ดี  ช่วยกันเผยแพร่ให้เตือนสติคนไทย
แจ้งลบ
โดยคุณ psaisude@gmail.com วันที่ 17 ก.ย. 2554 เวลา 14:08:26 น. [ IP : 113.53.88.10 ]

ความคิดเห็นที่ 1
ขออนุโมทนา กับเวป กระทู้ดีๆ นี้ด้วยนะครับ ผม
แจ้งลบ
โดยคุณ ศรีณรงค์ ศรีจันทร์ วันที่ 2 ก.ย. 2554 เวลา 11:51:40 น. [ IP : 103.1.164.199 ]


ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code กรอก Security Code
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 
เรียกทรัพย์/ 1บาท 2บาท/ ประคำ/ ป้ายมงคล/ พระประจำวัน/ พระพิมพ์-แกะสลัก/ วัตถุมงคลอื่นๆ/ เกจิชื่อดัง/ 12นักษัตร/ วัตถุมงคลทั้งหมด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ดูดวง/ เกมส์/ หวยเลขเด็ด/ งานราชการ/ สร้างเว็บฟรี/ ดูดวงชื่อสกุล/ ดูดวงเนื้อคู่/ ฟุตบอลเด็ด/ ของขลัง/ มีเกมส์์/ แผนที่เว็บ/