เสี่ยงทายทำนายลูกเต๋า 7 ตัวเลข

fortunrmeesook1.gif

ความแม่นยำนั้นเกิดจากการทำจิต และตัวเราต้องเป็นสมาธิ
ทำจิตให้เป็นสมาธิก่อน  แล้ว  อธิฐานจิต
คลิก ลูกเต๋าทำการเสี่ยงทายประจำวัน

 

          การทำนายเสี่ยงทายลูกเต๋า  7  ตัวเลขหลายท่านสงสัยว่าทำไมลูกเต๋ามี 7 ตัวเลขทำไมมีเพิ่มมาอีก 1 ลูก คือลูกอะไร  ตอบว่าคือเลข 0    เลข 0 ของลูกเต๋านี้มาจากการทำนายการตะแคงของลูกเต๋าจึงไม่สามารถเป็นตัวเลขได้ จึงมีเลขศูนย์เพิ่มมาด้วย  จากการสังเกตนี้เองผู้จัดทำจึงตั้งชื่อว่า เสี่ยงทายลูกเต๋า 7 ตัวเลข ไม่มีเหมือนใครอย่างแน่นอนเพราะการทำนายนี้ผู้ดูดวงได้เรียบเรียงจากประสบการณ์โดยส่วนตัวผู้ดูดวงเองมาจัดทำ โดยใช้หลักทางโหราศาสตร์ผสมผสานให้เกิดแนวใหม่ในการทำนายดวงรายวันจากลูกเต๋าด้วย จะได้เกิดการทำนายที่แปลกใหม่มากยิ่งขึ้น  

          การทำนาย และการออกแบบนี้จัดทำโดยผมเอง ผู้ดูดวงวัฒนา meesook และ สิ่งที่ทำให้นี้ต้องการทำให้เพื่อสังคมสร้างสรรค์แฝงในสิ่งที่ดีให้  สร้างให้จรรโลงใจ  ช่วยแบ่งเบาปัญหาความเครียดต่างๆให้กับผู้คนในสังคม แก้ปัญหาทางใจ  โดยสิ่งที่ตั้งไว้แต่เริ่มที่ศึกษาดูดวงครั้งแรกเลย ผมเคยคิดอยู่เสมอว่า ความรู้ที่มีที่ได้ศึกษามานั้นขอนำเอามาช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ต้องการ หรือแฝงในสิ่งตอบแทนอื่นใด  ถ้าจะทำให้ ผมก็จะทำ  เคยคิดเคยพูดไว้อย่างไรต้องทำในสิ่งที่เคยคิดเคยพูดไว้ไม่เคยลืม   และสุดท้ายผมไม่ต้องการให้สิ่งอื่นใดมาทำให้อุดมการณ์ของผมต้องเปลี่ยนไป  

ผู้ดูดวงวัฒนา meesook.com

 


Copyright ©2003-2006 www.meesook.com All Rights Reserved
Phone Number :
0-6928-9833 To Webmaster : K + wattana + Art