ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันอังคารที่ 9 มี.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

5 ส.ค. 2551
8:03:17 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.รับเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2551
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร สป. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์
 -ความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่ต้องการ
 -มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดการฐานข้อมูล ด้วย Microsoft SQL Server ได้เป็นอย่างดี
 -มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดทำ Web Site ด้วยภาษา ASP ได้เป็นอย่างดี
 -มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Offices
 -มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 2
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 -ความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่ต้องการ
 -มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 -มีความสามารถในการใช้โปรแกรมประยุกต์ GIS
 -มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Offices
 -มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 
 หลักฐานการรับสมัคร
 
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 5. ใบรับรองแสดงการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 6. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 7. เอกสารหรือผลงานต่าง ๆ ที่มี (ถ้ามี)
 
 วิธีการคัดเลือก
 
       เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ (ติดต่อ และยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต 10300 อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่โทรศัพท์ 02-281-9809 ต่อ 41-42 , 02-628-6603 )
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ต้นเดือนกันยายน 2551 (ในเว็บไซต์ http://www.moe.go.th) การสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)
 
       กรณีมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาได้ตามเกณฑ์ ดังนี้
 
 1. วันทำการตั้งแต่เวลา 16.30 - 20.30 น. ชั่วโมงละ 30- 40 บาท
 2. วันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ชั่วโมงละ 40.- บาท
 
  http://www.moe.go.th