ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 ต.ค. 2563    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

5 ส.ค. 2551
7:45:15 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  รับพนักงาน 29  อัตรา
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  รับพนักงาน29 อัตรา ดังรายละเอียดต ่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
       1.ผู้จัดการส่วน ฝ่ายบริหารเงิน (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี-โท บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร
 -ประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ ทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน 5-10 ปี
 -มีความรู้ด้าน Treasury เข้าใจระบบงาน Core Banking System สำหรับธนาคาร สินเชื่อ การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และลูกค้าสัมพันธ์
 -มีภาวะความเป็นผู้นำ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 -มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน
 -มีความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบสูง
 -มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 -สามารถพูดอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 2.ฝ่ายบัญชี (2 อัตรา)
 
       2.1 ผู้จัดการส่วน ส่วนกระทบยอดและหักบัญชี
 -วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 -ประสบการณ์ด้านกระทบยอดหรือการจัดทำงบการเงินจากสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 8 ปี
 -มีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารงานในส่วนที่รับผิดชอบได้
 -สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
 -มีความรู้ในระบบงานธนาคาร
 -สามารถวางแผนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในส่วนงานได้
 
       2.2 เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนกระทบยอดและหักบัญชี
 -วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี การเงิน
 -อายุระหว่าง 30-35 ปี
 -ประสบการณ์ทำบัญชีจากสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี
 -มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 -มีความเข้าใจในระบบงานธนาคาร
 -สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
 
 3.ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและสื่อสารองค์กร (2 อัตรา)
 
       3.1 ผู้จัดการฝ่าย
 -วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 -มีประสบการณ์บริหารงานด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการตลาดไม่น้อยกว่า 7 ปี
 -สามารถวางแผนงานการประชาสัมพันธ์เชิงรุกได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน มีความคิดสร้างสรรค์เชิงกลยุทธ์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการ ประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
 
       3.2 เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจ
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 -เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 -สามารถออกแบบงานสิ่งพิมพ์ได้
 -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้ เช่น Microsoft Office, Power Point, Internet, Adobe Photoshop – lllustrator
 -ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการจัด EVENT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
       4.ผู้จัดการส่วนฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี-โท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมอย่างน้อย 3 ปี
 -ถ้ามีประสบการณ์ทางสถาบันการเงินการธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถจัดทำแผนงาน Road Map การอบรมพนักงานได้
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 -มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 
       5.ผู้จัดการส่วน เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายนโยบายและระเบียบ (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี-โท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ นิติศาสตร์
 -มีประสบการณ์ด้านการออกข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ หรือเคยผ่านงานด้านเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษอย่างดี
 
       6.ผู้จัดการส่วน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี-โท ไม่จำกัดสาขา
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 -มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคารในสถาบันการเงิน หรือธนาคารไม่น้อยกว่า 8 ปี
 -สามารถถอดรายงานการประชุมจากการบันทึกเทปได้
 -มีความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยและอังกฤษดี
 -มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบสูง
 
       7.เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 3 (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี-โท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -อายุ 25 ปีขึ้นไป
 -ประสบการณ์ด้านสินเชื่อทางสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 3 ปี
 -สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 -สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 
        8.ผู้จัดการส่วน และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร
 -มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธนาคารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 -มีความรู้เรื่องการเงินการธนาคารตามหลักชะรีอะฮ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
       9.เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจและการตลาด (สินเชื่อ) สาขา (8 อัตรา) (อโศก, ศรีนครินทร์, ทุ่งครุ, มีนบุรี, พิษณุโลก, เชียงราย, ลำปาง, ชุมพร)
 -วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 -เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 -มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ธุรกรรมสินเชื่อในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันทางการเงินที่เทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปี
 -มีความรู้เรื่องการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และลูกค้าสัมพันธ์
 -มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง
 -มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 -มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน และมีความเชี่ยวชาญในงานด้าน การสื่อสาร
 -มีทักษะในการจัดทำบันทึกรายงานและคู่มือการทำงาน
 -สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 -สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นในพื้นที่ปฏิบัติงานได้ (สำหรับฝ่ายกิจการสาขาต่างจังหวัด)
 
       10.ผู้ช่วยผู้จัดการ เจ้าหน้าที่อาวุโส และเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (5 อัตรา) (ปทุมธานี, เพชรบุรี)
 -วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 -มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างดี  
 
       ผู้สนใจ สามารถสมัครผ่านทาง Web Site : http://www.isbt.co.th หรือส่งใบสมัครมาทางอีเมล์ที่ hr@isbt.co.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  http://www.isbt.co.th