ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันอาทิตย์ที่ 7 มี.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

4 ส.ค. 2551
9:30:27 PM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สนง.รับรองมาตรฐานฯ การศึกษา  รับเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 8 ,20 สิงหาคม 2551  
สนง.รับรองมาตรฐานฯ การศึกษา  รับเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา ดังรายละ เอียดต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
         1.หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 -วุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือเทียบเท่า ทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.5
 -มีประสบการณ์ด้านงานวิเทศสัมพันธ์ และ/หรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศไม่น้อยกว่า 2 ปี (ต้องแนบหนังสือรับรองการทำงาน)
 -มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 -มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี) TOEFL/CU-TEP/TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600
 
       2.นักวิชาการวิเทศสัมพันธ์ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 -วุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือเทียบเท่า ทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.5
 -หากมีประสบการณ์ด้านงานวิเทศสัมพันธ์ และ/หรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 -มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี) TOEFL/CU-TEP/TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550
 
       3.เลขานุการ การประชุมผู้บริหารองค์การมหาชน (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือเทียบเท่า ทางเลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.5
 -มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ ประสานงานการประชุม ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 -มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี) TOEFL/CU-TEP/TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550
 -ความเหมาะสมด้านอื่น ๆ เช่น มีความสามารถในการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม การประสานงานการจัดการประชุม เป็นต้น
 
 ตำแหน่งที่ 1-3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2551
 
       4.นักวิชาการ กลุ่มงานประเมินการศึกษาระดับอุดมศึกษา (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า ทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกอุดมศึกษา การวัดและประเมินผล การวิจัยการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารการศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และทำวิทยานิพนธ์
 -มีประสบการณ์ด้านการศึกษาหรืออุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -ความเหมาะสมด้านอื่น ๆ เช่น มีความสามารถในการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุมการเขียนโครงการ บทวิเคราะห์ รายงานการประเมินโครงการและข้อเสนอการประเมินโครงการ เป็นต้น
 
       5.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านเลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 -มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 -มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี) TOEFL/CU-TEP/TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ตำแหน่งที่ 4-5 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2551  
 
       สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เลขที่ 128 ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ในวันและเวลาราชการ
 
       งานบุคคล เลขที่ 128 ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท    ราชเทวี    กรุงเทพมหานคร    10400