ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันอังคารที่ 9 มี.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

4 ส.ค. 2551
9:23:23 PM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ   รับเจ้าหน้าที่  10 ตำแหน่ง
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ   รับเจ้าหน้าที่  ดังรายละเอีย ดต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
       1.นักวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา (NT505) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -วุฒิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 -มีประสบการณ์ 5 ปี ด้านกรประมวลผลภาษาธรรมชาติ การประมวลผลข้อมูล สื่อประสมด้านภาษา
 -มีประสบการณ์สูงในการประมวลผลภาษาธรรมชาติและ/หรือข้อมูลสื่อประสมด้านภาษา
 
       2.ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยการประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์ (BioS) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม
 -มีความรู้ด้านการประมวลผลสัญญาดิจิตอล มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม การออกแบบระบบดิจิตอล
 
       3.ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ (KEA) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย /หญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี
 -วุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Java Technology (Java Programming, J2EE, JSP)
 -สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Java, C/C++ และเข้าใจหลักการของโปรแกรมเชิงวัตถุ
 -สามารถเขียนโปรแกรมกราฟิก 2D และ 3D / Data mining
 -มีความรู้พื้นฐานและสนใจเทคโนโลยี Web Services, RDBMS
 -หากมีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ GIS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
       4.นักวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายบริหารและสนับสนุนโปรแกรม (PMO) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการจัดการเทคโนโลยีพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ 2-3 ปี ในด้านการบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 -มีทักษะในระบบบริหารโครงการ
 
       5.ผู้ช่วยนักวิจัย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร งานพัฒนาระบบสารสนเทศ(ITD) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมระบบงานบนเว็บ
 -มีความสามารถในการบริหารจัดการ Web CMS ได้
 -มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา Web Application ด้วยภาษา JAVA/ PHP/ JSP ได้
 -มีความรู้และความสามารถในด้าน Relational Database
 -สามารถใช้โปรแกรม Report Tool ต่าง ๆ ได้
 -สามารถทุ่มเทหรือเสียสละเวลาให้กับงานของหน่วยงานได้ตามความเหมาะสม
 -สามารถทำงานเป็นทีมได้
 
       6.วิศวกร งานวิศวกรรมและการผลิต โครงการศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานบางน้ำเปรี้ยว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (TMEC-E&P 001) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย อายุระหว่าง 20-35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 -มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม
 -มีความสามารถในการออกแบบวงจรไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
 -สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 
        7.วิศวกร งานวิศวกรรมและการผลิต โครงการศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานบางน้ำเปรี้ยว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (TMEC-E&P 002) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย อายุระหว่าง 20-35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 -มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม
 -มีความสามารถในการออกแบบอนาล๊อก/ดิจิตอล
 -สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ
 
       8.นักวิเคราะห์เชิงธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจโครงการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที (HRC001) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการตลาด
 -มีความสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดได้อย่างดี
 -มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -สามารถจัดทำ Web Page และเขียนบทความและจัดทำสื่อวิชาการได้
 -สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 
       9.นักวิเคราะห์เชิงธุรกิจ งานพัฒนาธุรกิจโครงการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที (HRC002) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการตลาด เศรษฐศาสตร์
 -มีความสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดได้อย่างดี
 -มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -สามารถจัดทำ Web Page และเขียนบทความและจัดทำสื่อวิชาการได้
 -สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 
       10.ช่างเทคนิค งานระบบโครงสร้างพื้นฐาน โครงการศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานบางน้ำเปรี้ยว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (TMEC) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย อายุระหว่าง 22-27 ปี
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ 0-2 ปี
 -มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้  
 
       สมัครออนไลน์ได้ทาง http://www.nectec.or.th
 งานบริหารบุคคล    คลองหลวง    ปทุมธานี    12120  
 โทรศัพท์ : 02-564-6900 ต่อ 2316-2319  
  http://www.nectec.or.th