ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันอาทิตย์ที่ 7 มี.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

3 ส.ค. 2551
9:39:17 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลเลิดสิน รับข้าราชการและเจ้าหน้าที่หลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้- 5 สิงหาคมและตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-15 ตุลาคม 2551    
โรงพยาบาลเลิดสิน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็ นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
       1.นักวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
 -เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ (เซลล์วิทยา)
 -มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft word , Excel หรือ Power Point ได้
 
       2.นักอาชีวอนามัย (1 อัตรา)
 -เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หรือที่เกี่ยวข้อง
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft word, Excel หรือ Power Point ได้
 -สามารถออกปฏิบัติงานชุมชนหรือในสถานประกอบการ
 -มีความรู้ด้านสถิติ และการใช้เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 -ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 
       3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำรอง)
 -เพศหญิงชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft word, Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี
 -หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการและสารบรรณ หรือปฏิบัติงานสำนักงานจะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ
 
       4.เจ้าพนักงานธุรการ (2 อัตรา)
 -เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยการ
 -สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft word หรือ Excel ได้เป็นอย่างดี
 -หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการและสารบรรณ/ นักงานประจำหอผู้ป่วย หรือปฏิบัติงานสำนักงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
       5.เจ้าหน้าที่ธุรการ (1 อัตรา)
 -เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบริหารธุรกิจ
 -สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word หรือ Excel ได้เป็นอย่างดี
 
       6.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำรอง)
 -เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ
 -สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
 -หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการ/สารบรรณ หรือปฏิบัติงานสำนักงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
       7.นักวิชาการเงินและบัญชี (สำรอง)
 -เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์ จนถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี/การเงิน หรือเรียนบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel
 -หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี โดยเฉพาะบัญชีรัฐบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
       8.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สำรอง)
 -เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้สาขาบัญชี/การเงิน หรือเรียนบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 -สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
 -หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
       9.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 -เพศหญิง (โสด)/เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์ จนถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช./ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้สาขาบัญชี การเงินและการธนาคาร
 -สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
 -หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
       10.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์จนถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -หากมีประสบการณ์งานด้านช่างไฟฟ้า/เครื่องเสียง/สื่อทัศนูปกรณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
       11.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (1 อัตรา)
 -เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางโสตทัศนศึกษา
 -สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
 -หากมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสื่อทัศนูปกรณ์ในโรงพยาบาลได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
 
       12.พนักงานขับรถยนต์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 25-35 ปีบริบูรณ์ จนถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 -ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล หรือประเภท 2 ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 -สามารถอยู่เวรเป็นผลัดได้
 
       13.พนักงานห้องยา (1 อัตรา)
 -เพศหญิง (โสด)/เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์จนถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3 หรือ ม.3) หรือเทียบเท่า
 -สามารถอยู่เวรเป็นผลัดได้
 -หากมีประสบการณ์เคยทำงานห้องยามาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word ได้
 
       14.พนักงานเปล (2 อัตรา)
 -เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3 หรือ ม.3) หรือเทียบเท่า
 -ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม
 -สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย ไม่ติดยาเสพติด จิตใจเป็นปกติ
 -มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงพยาบาลและมีมนุษยสัมพันธ์
 -หากผ่านการอบรมหรือเคยทำงานเป็นพนักงานเปลมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
       15.พนักงานวิทยุ (1 อัตรา)
 -เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) และได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นจากกรมไปรษณีย์โทรเลข หรือมีใบผ่านการปฏิบัติงานด้านวิทยุสื่อสาร
 -สามารถอยู่เวรเป็นผลัดได้
 -รู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฟังหรือพูดภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
       16.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (1 อัตรา)
 -เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 -หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
       17.คนงาน (สำรอง)
 -เพศหญิง (โสด)/เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-40 ปีบริบูรณ์จนถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)
 
       18.คนครัว (สำรอง)
 -เพศหญิง (โสด) /เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุตั้งแต่ 18-40 ปีบริบูรณ์จนถึงวันปิดรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)
 -หากมีความสามารถประกอบอาหารผู้ป่วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ห้อง 308) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเลิดสิน ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-15 ตุลาคม 2551  
     
   ข้าราชการ
 
 เภสัชกร 3 กลุ่มภารกิจวิชาการ (1 อัตรา)
 -อายุไม่เกิน 28 ปี หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง
 -สามารถปฏิบัติงานในหน่วยเตรียมยาเคมีบำบัด
 
       สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ห้อง 308) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเลิดสิน ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ