ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันอังคารที่ 9 มี.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

3 ส.ค. 2551
9:21:14 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รับรับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว รวม 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ -5 สิงหาคม 2551
สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วครา ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
       ลูกจ้างชั่วคราวรายปี ทำหน้าที่ออกแบบและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชาเอก
 -มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 -มีความขยัน อดทน
 -มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอใช้
 -มีความรู้ความสามารถในการโปรแกรมทางด้านการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น Frontpage, Dreamweaver, Edit plus, Photoshop, Macromedia Flash เป็นต้น
 
       ส่งใบสมัครและรายละเอียดประกอบการพิจารณาได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โทร.0-2281-3441, 0-2628-6337 หรือ E-mail : nipa2506@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2551  
       
   พนักงานราชการทั่วไป
       1.พนักงานแปลภาษา สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านภาษาอังกฤษ
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โต้ตอบ โดยเฉพาะการแปลได้เป็นอย่างดี
 -มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับใช้งานได้ดี
 -มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ การเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือในประเทศและต่างประเทศ
 
       2.พนักงานแปลภาษา สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านภาษาอังกฤษ
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยเฉพาะด้านการแปล
 -มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ หรืองานวิเทศสัมพันธ์ หรืองานแปลภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 -มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับใช้งานได้ดี
 
       3.ผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 3 จ.ลพบุรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านการศึกษา หรือการบริหารการศึกษา
 -มีความสามารถและทักษะในการติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ
 -มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องมือผลิตเอกสาร คอมพิวเตอร์ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดี
 -มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบการทำงานด้วยตนเองได้
 
       4.พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 3 จ.ลพบุรี กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์
 -มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนอโดยโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 -มีความรู้ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร และโสตทัศนูปกรณ์
 -มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดทำ Web Site ได้เป็นอย่างดี
 -มีความรู้ ทักษะในการซ่อมบำรุง ดุแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 -มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบการทำงานด้วยตนเองได้
 
       สมัครด้วยตัวเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 9 ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ -5 สิงหาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ