ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันอังคารที่ 9 มี.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

3 ส.ค. 2551
8:55:55 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
การไฟฟ้านครหลวง  รับเจ้าหน้าที่ 82 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 9 , 13 ส.ค. 2551
การไฟฟ้านครหลวง  รับเจ้าหน้าที่ 82 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปน ี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
         1.นักบริหารงานพัสดุ 4 (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 27 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2524)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางการบริหารธุรกิจ หรือการบัญชี
 -สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 -สามารถใช้เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้าได้
 -ต้องสามารถพูด อ่าน เขียน แปลภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 
       2.วิศวกรโยธา 4 (8 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 27 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2524) สายตาปกติ ตาไม่บอดสี
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางวิศวกรรมโยธา
 -สามารถฟัง อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้ดี
 -สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ได้
 -ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 ตำแหน่งที่ 1-2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม-9 สิงหาคม 2551 (พิจารณารับสมัครตำแหน่งละ 300 ท่านแรก)
 
       3.วิศวกรไฟฟ้า 4 (71 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 -ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 27 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2524) สายตาปกติ ตาไม่บอดสี
 -สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ได้ดี
 -สามารถฟัง อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้ดี
 -ได้รับใบอนุญาตเป็นผุ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 ตำแหน่งที่ 3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม-13 สิงหาคม 2551 (พิจารณารับสมัคร 1,000 ท่านแรก)
 
       4.นักวิชาการ 4 (ด้านตรวจสอบ) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี
 -ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 27 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2524)
 -สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel เพื่อปฏิบัติงานด้านระบบบัญชีได้เป็นอย่างดี
 -มีใบรับรองให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA) หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) หรือผ่านงานด้านการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีใบรับรอง CIA, CPA หรือ Tax Auditor จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
       5.นักวิชาการ 4 (ด้านตรวจสอบ) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรี ทางการเงิน
 -ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 27 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2524)
 -สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel เพื่อปฏิบัติงานด้านระบบบัญชีได้เป็นอย่างดี
 -มีใบรับรองให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA) หรือผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) หรือผ่านงานด้านการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีใบรับรอง CIA หรือ Tax Auditor จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 ตำแหน่งที่ 4-5 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2551 (พิจารณารับสมัครตำแหน่งละ 300 ท่านแรก)  
 
       ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว (กรณีที่เป็นแบบ สด.43 หากส่งให้กระทรวงกลาโหมตรวจสอบแล้วไม่ใช่เอกสารที่ทางราชการออกให้ ผู้สอบจะไม่ได้รับการบรรจุและจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย)
 
       ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถสมัครสอบผ่านทาง Website ของการไฟฟ้านครลวง (www.mea.or.th)
 สำหรับพนักงานการไฟฟ้านครหลวงที่มีความประสงค์จะสมัครสอบพร้อมกับบุคคลภายนอก ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยการสรรหาบุคคล พ.ศ.2534 หมวด 2 ข้อ 9 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538 คือ มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามประกาศ ไม่จำกัดอายุ โดยสมัครสอบทาง Website ของการไฟฟ้านครหลวง (www.mea.or.th) เท่านั้น
 
       งานสรรหาและว่าจ้าง กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ชั้น 16) อาคารสำนักงานใหญ่ (เพลินจิต) เลขที่ 30 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี    ปทุมวัน    กรุงเทพมหานคร    10330  
  www.mea.or.th