ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันเสาร์ที่ 27 ก.พ. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

24 ก.ค. 2551
7:41:38 PM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
กรมธนารักษ์  รับเจ้าหน้าที่ 69 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-5 สิงหาคม 2551
กรมธนารักษ์  รับลูกจ้างชั่วคราว  69 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไป นี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1.นิติกร (3 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางกฎหมาย
 
 2.นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
 
 3.นักบัญชี (1 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
 
 4.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (10 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์
 
 5.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ภูมิสารสนเทศ) (1 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
 
 6.เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (3 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การคลัง การบริหาร กฎหมาย หรือรัฐศาสตร์
 
 7.วิศวกรไฟฟ้า (1 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับการอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 
 8.มัณฑนากร (1 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางมัณฑนากร สถาปัตยกรรม
 
 9.สถาปนิก (1 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรม และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
 
 10.นักวิชาการกษาปณ์ (1 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมี)
 
 11.วิศวกรเครื่องกล (1 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ
 
 12.พนักงานต้อนรับ (1 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกหรือโทภาษาอังกฤษ
 -มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 
 13.พนักงานไฟฟ้า (1 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านไฟฟ้า
 
 14.เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน (1 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือออกแบบผลิตภัณฑ์
 
 15.นายช่างโลหะ (1 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางโลหะ ช่างกลโรงงาน และช่างกลโลหะ
 
 16.เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (2 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านช่างกลโรงงาน โลหะวิทยา ช่างเชื่อมโลหะ ช่างหล่อโลหะ หรือเทคนิคอุตสาหกรรม (สาขาเครื่องกลโรงงานพื้นฐานช่างกลโรงงาน)
 
 17.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (1 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 
 18.เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านคอมพิวเตอร์
 
 19.นายช่างโยธา (3 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา
 
 20.นายช่างสำรวจ (9 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา
 
 21.ช่างสำรวจ (8 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา
 
 22.เจ้าหน้าที่ธุรการ (5 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
 
 23.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (6 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร หรือเลขานุการ
 
 24.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (2 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร หรือเลขานุการ
 
 25.ช่างเขียนแบบ (1 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านช่างเขียนแบบ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม
 
 26.ลูกมือช่าง (2 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 
 27.พนักงานขับรถยนต์ (1 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา (ป.6)
 -มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย  
 
       สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารกลาง ชั้น 4 กรมธนารักษ์ ซ.อารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ
 
       กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 ถ.พระราม 6 ซอยอารีสัมพันธ์ แขวงสามเสนใน    พญาไท    กรุงเทพมหานคร    10400  โทรศัพท์ : 0-2278-5147