ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 เม.ย. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

9 ก.ค. 2551
8:44:04 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
การเคหะแห่งชาติ  รับพนักงานจัดการทรัพย์สิน หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพ นักงานตำแหน่งพนักงานจัดการทรัพย์สิน สังกัดสำนักงานเคหะชุมชนภ ูมิภาค กองบริหารชุมชนภูมิภาค ฝ่ายบริหารงานชุมชน หลายอัตรา
 
       ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
 
 - ปฏิบัติงานด้านนิติกรรม สัญญา โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและรักษาระเบียบ
 - ดำเนินการให้ผู้อยู่อาศัยเข้ารับภาวะการดูแลชุมชนในอนาคต
 - ดูแลผู้อยู่อาศัยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาและรักษาระเบียบ การประกอบการต่าง ๆ การป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ของชุมชน
 - ดูแลการรักษาความสะอาด การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล การบำรุงรักษาต้นไม้และสนามหญ้า
 - ติดตาม เร่งรัด ทวงถามหนี้ค้างชำระ และประนอมหนี้ หรือส่งเรื่องให้ดำเนินคดี
 - ปฏิบัติงานด้านการเงิน รับชำระค่าเช่า-เช่าซื้อ และจัดทำทะเบียนและรายงานทางการเงิน
 - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดประโยชน์ การขายอาคารคงเหลือ และการพัฒนาชุมชน
 
       คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30 สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือ 2.50 สำหรับมหาวิทยาลัยเอกชน
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 - หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 
       หลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
 
 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองสภามหา วิทยาลัย กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร (ต้นฉบับพร้อมสำเนา)
 3. Transcript Of Records (ต้นฉบับพร้อมสำเนา)
 4. ทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน (ต้นฉบับพร้อมสำเนา)
 5. หลักฐานทางทหาร สด.8 หรือสด.43 (ต้นฉบับ พร้อมสำเนา)
 6. หนังสือรับรองประสบการณ์ (กรณีมีประสบ การณ์การทำงาน)
 
 ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท
 
 กำหนดวันเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2551
 
 สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 13 อาคาร 16 ชั้น การเคหะแห่งชาติ หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nhanet.or.th โทร. 0-2351-6795-6
 
  http://www.nhanet.or.th