ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 เม.ย. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

9 ก.ค. 2551
8:40:15 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลแม่ออน รับเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-22 กรกฎาคม 2551
โรงพยาบาลแม่ออน จะทำการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็ นลูกจ้างชั่วคราวประจำโรงพยาบาลแม่ออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชีย งใหม่ จำนวน 3 อัตรา
 
       ตำแหน่งที่รับสมัคร
 - ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา อัตราจ้าง 11,440.-บาท
 - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้าง 6,468.-บาท
 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
       ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
 
 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพยาบาลได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพสขาการพยาบาลหรือสาขาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนด
 
       ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการเลขานุการ หรือได้รับประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมตอนปลายหรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนด
 
       วันรับสมัครสอบคัดเลือก
 
 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-22 กรกฎาคม 2551 ในวันเวลาราชการ โดยมีค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่ง 30 บาท พร้อมหลักฐานการในสมัคร
 
 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
 สำเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 สำเนาหลักฐานอื่นถ้ามี
 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ตัวจริง 1 ฉบับ
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 ณ โรงพยาบาลแม่ออน
 
 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิชาที่สอบคัดเลือกในวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป