ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 เม.ย. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

9 ก.ค. 2551
8:31:50 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ รับเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิ จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
       1. ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
   
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าทางนี้ และหากเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
       ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
 
 1. ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงดูแลเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัยอนุบาล/ปฐมวัย(อายุระหว่าง 0-3 ปี) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม ให้แก่เด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาล/ปฐมวัยต่อไป
 2. อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก(อายุระหว่าง 0-3 ปี) แทนบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
       2. ตำแหน่งครูผู้สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 อัตรา
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
 
       ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
 
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
 สนใจติดต่อขอรับใบสมัครสอบได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ตึกเก่า ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป (เวลา 08.30-16.30 น.) ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โทร. 0-4562-0211-4 ต่อ 165
 
  http://www.sisaket.go.th/tessaban
 
  http://www.sisaket.go.th/tessaban