ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 เม.ย. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

3 ก.ค. 2551
8:23:40 PM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
กรมการศาสนา รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 21 กรกฎาคม 2551
กรมการศาสนา มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อร ับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ๓ - ๕ จ ำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานการศาสนา ๒ - ๕ จำนวน ๑ อัต รา เพื่อปฏิบัติราชการในส่วนกลางโดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
 ๑. ตำแหน่งที่รับโอน
 
      ๑.๑ ตำแหน่งวนักวิชาการศาสนา ๓ - ๕ สังกัดหน่วยงาน ดังนี้
 - ฝ่ายประสานงานกิจการศาสนาอิสลาม กองศาสนูปถัมภ์ จำนวน ๑ อัตรา
 - สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จำนวน ๑ อัตรา
      ๑.๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการศาสนา ๒ -๕ สังกัดหน่วยงาน ดังนี้
 - ฝ่ายพิธี กองศาสนูปถัมภ์ จำนวน ๑ อัตรา
 
 ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิขอโอน
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
 ๑. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖
 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑
 ๒. เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการถูกลงโทษหรือเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือทางอาญา
 
 ผู้ที่ประสงค์ขอโอน สามารถขอแบบแสดงความประสงค์ได้ที่งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม
 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตึกธนาลงกรณ์ ชั้น ๑๕ หรือดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบแสดงความประสงค์
 ขอโอนได้ที่ www.dra.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ หรือแสดงความจำนงและยื่นแบบขอโอนด้วยตนเอง ได้ที่งาน
 บริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตึกธนาลงกรณ์ ชั้น ๑๕ ตั้งแต่บัดนี้ถึง
 วันจันทร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ในวันเวลา ราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๗๕
 ดาวน์โหลดไฟล์ ที่ http://www.dra.go.th/dra_new/allpicture/20086301617_job2dra300651.pdf
  http://www.dra.go.th/dra_new/allpicture/2008630161 7_job2dra300651.pdf www.dra.go.th