ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันจันทร์ที่ 8 มี.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

13 พ.ค. 2551
7:20:57 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ รับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ  3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาส ตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานโดยมีรา ยละเอียด ดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1. นักวิเคราะห์โครงการ (ด้านอุตสหากรรมการแพทย์และสาธารณสุข ฝ่าย CPMO)
 - เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี วุฒิปริญญาโทขึ้นไปด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ (พอลิเมอร์) วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์
 - มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขและแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
 - มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชั้นสูง
 - หากสามารถวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีและงบประมาณ การประเมิรผล และการบริหารจัดการโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - สามารถริเริ่มการจัดทำข้อมูล มีทักษะในการค้นคว้าข้อมูล และสามารถนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบได้
 - มีความรับผิดชอบและมีภาวะผู้นำสูง
 - มีความสามารถในการประสานงานสื่อสารเป็นอย่างดี
 - มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูล มีความคิดเชิงระบบ
 - มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดีมาก
 
 2. นักวิเคราะห์โครงการ (สิ่งแวดล้อม ฝ่าย CPMO)
 - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา ชีวเคมีพันธุศาสตร์โมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านสิ่งแวดล้อม
 - มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขและแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
 - มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง
 - หากสามารถวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีและงบประมาณ การเประเมินผล หรือการบริหารจัดการโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - สามารถริเริ่มการจัดทำข้อมูล มีทักษะในการค้นคว้าข้อมูล และสามารถนำเสนองานผลงานทีเกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบได้
 - มีความรับผิดชอบและมีภาวะผู้นำสูง
 - มีความสามารถในการประสานงานสื่อสารเป็นอย่างดี
 - มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล มีความคิดเชิงระบบ
 - มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดีมาก
 
 3. นักวิเคราะห์โครงการ (วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
 - เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล ยานยนต์หรือสาขาอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
 - มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขและแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
 - มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง
 - หากสามารถวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีและงบประมาณ การประเมินผล และการบริหารจัดการโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - สามารถริเริ่มการจัดทำข้อมูล มีทักษะในการค้นคว้าข้อมูล และสามารถนำเสนองานผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบได้
 - มีความรับผิดชอบและมีภาวะผู้นำสูง
 - มีความสามารถในการประสานงานสื่อสารเป็นอย่างดี
 - มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูล มีความคิดเชิงระบบ
 - มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดีมาก
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ห้อง 106 งานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายบริการธุรกรรมบุคคล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Tel.0 2564 7000 ต่อ 1141 (รัตน์ที) หรือติดตามสมัครที่ www.nstda.or.th และ www.biotec.or.th E-mail: ratnatee@nstda.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  www.biotec.or.th www.nstda.or.th