ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันอังคารที่ 19 ม.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

12 พ.ค. 2551
5:38:02 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ และพนักงานราการ ตั้งแต่วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2551
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะดำเน ินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรา ยละเอียดดังนี้
 
 1.บุคลากร 4 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของก.พ.แล้ว
 
 2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 ศูนย์สารสนเทศ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโท ทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของก.พ.แล้ว
 
 การรับสมัคร
 1.ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ หรือ
 2.ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ไปยัง งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ตั้งแต่วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2551 โดยจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราจดหมายของผู้สมัคร เอกสารที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา หรือ
 3.ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail : recsec@cad.go.th) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.cad.go.th ตั้งแต่วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2551 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมะลิวัลย์ ขอพึ่งลาภ โทร.0-2628-5240-59 ต่อ 4205-4206, 0-2280-2968 ในวันและเวลาราชการ (ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร)  
   
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 6-15 พฤษภาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ  
 
 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 ถ.กรุงเกษม เทเวศร์    พระนคร    กรุงเทพมหานคร    10200  
  http://www.cad.go.th