ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันอังคารที่ 9 มี.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

10 พ.ค. 2551
4:51:41 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
เทศบาลเมืองตราด รับเจ้าหน้าที่ 9 อัตรา  ตั้งแต่บัดนี้ - 21 พฤษภาคม 2551
เทศบาลเมืองตราดมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักง านจ้างทั่วไป ดังนี้
 
 1. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง
 - วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้เรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่าง ๆ อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,080 บาท
 
 2. ตำแหน่งคนงาน 2 อัตรา
 - วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่ อัตราจ้างเดือนละ 5,080 บาท
 
 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ 4 อัตรา
 - วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ปีที่ 3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,080 บาท
 
 4. ตำแหน่งคนงาน กองช่าง
 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,080 บาท
 
 ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองตราด ตั้งแต่วันที่ 8-21 พฤษภาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัคร ประกอบด้วย
 
 - สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบประกาศนียบัตรการศึกษา
 
 - รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร 1 รูป
 
 - สำเนาทะเบียนบ้าน
 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
 - ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย
 
 - หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล, สำเนาทะเบียนสมรสหรือสำเนาใบกองเกินทหาร (สด.9) เป็นต้น
 
 - จะต้องมีผู้รับรองเป็นข้าราชการ หรือพนักงานท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไปหรือบุคคลผู้มีชื่อเสียงและหลักทรัพย์ ในเขตจังหวัดตราดเท่านั้น