ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันอาทิตย์ที่ 24 ม.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

9 พ.ค. 2551
9:38:37 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับพนักงานราชการ (ครู) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 486 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-21 พฤษภาคม 2551  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยม ีรายละเอียดดังนี้
 
 ครู กลุ่มงานบริหารทั่วไป 486 อัตรา
 
   -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ก.พ.พิจารณารับรองแล้วนาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาของสถานศึกษาที่มีความต้องการครูผู้สอน และ
 -มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมาย ถ้ายังไม่มี ให้ใช้หนังสือรับรองสิทธิตามที่คุรุสภากำหนดไว้มาแสดงเป็นหลักฐานในการสมัคร
 
 วิทยาลัยพณิชยการบางนา (2 อัตรา)
 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย (1 อัตรา)
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ (3 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต (1 อัตรา)
 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี (1 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง (3 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง (4 อัตรา)
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง (4 อัตรา)
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน (2 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง (2 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ (2 อัตรา)
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ (3 อัตรา)
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ (3 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพสอง (2 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน (3 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพปัว (2 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา (2 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ (2 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย (7 อัตรา)
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพเทิง (3 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา (3 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา (2 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพเถิน (2 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง (2 อัตรา)
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก (2 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างตาก (2 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด (2 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร (4 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคสองแคว (2 อัตรา)
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี (3 อัตรา)
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี (1 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี (3 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แห่งที่ 2 (1 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง (3 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม (1 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี (2 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ (2 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิชัย (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ (2 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 (1 อัตรา)
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี (2 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ (2 อัตรา)
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช (1 อัตรา)
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี (4 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง (2 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก (2 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี (1 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี (2 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค (1 อัตรา)
 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี (3 อัตรา)
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน (1 อัตรา)
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง (4 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม (1 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม (1 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม (2 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล (3 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแผ้ว (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคเลย (1 อัตรา)
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น (1 อัตรา)
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น (1 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น (2 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพกระนวน (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพพล (2 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู (4 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี (6 อัตรา)
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี (5 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ (2 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย (1 อัตรา)
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย (4 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพเซกา (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง (3 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร (1 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพสว่างดินแดน (3 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม (6 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร (2 อัตรา)
 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม (3 อัตรา)
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคเขาวง (2 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี (2 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ (3 อัตรา)
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด (3 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง (2 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย (3 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร (2 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ (2 อัตรา)
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา (4 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม (5 อัตรา)
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี (5 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ (3 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง (6 อัตรา)
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพสตึก (2 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ (2 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม (3 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพสังขละ (4 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคสรีสะเกษ (2 อัตรา)
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ (4 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ (2 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษณ์ (4 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีขุนหาญ (2 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย (2 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ (32 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี (3 อัตรา)
 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา (2 อัตรา)
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา (4 อัตรา)
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา (3 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพพิมาย (3 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง (2 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว (5 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน (2 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี (2 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) (2 อัตรา)
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา (1 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม (2 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง (2 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพพานทอง (3 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี (1 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว (1 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (3 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (2 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (2 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพสุไหง-โกลก (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคยะลา (1 อัตรา)
 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา (5 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพเบตง (4 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี (4 อัตรา)
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (3 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพละงู (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แห่งที่ 2 (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (2 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ (2 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา (2 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (2 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคระนอง (3 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 (2 อัตรา)
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี (2 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี (2 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพไชยส (2 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคสิชล (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ (2 อัตรา)
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช (2 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช (2 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี (5 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคตรัง (2 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด (5 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคพังงา (1 อัตรา)
 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง (1 อัตรา)
 วิทยาลัยเทคนิคถลาง (4 อัตรา)
 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต (1 อัตรา)
 
 หน่วยรับสมัครประจำจังหวัด
 ผู้สมัครต้องการสมัครโดยเลือกสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่มีอัตราว่างในจังหวัดใดต้องไปสมัครที่หน่วยรับสมัครประจำจังหวัดในจังหวัดนั้นเท่านั้น
 หน่วยที่ 01 หน่วยรับสมัครจังหวัดกระบี่
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
 หน่วยที่ 02 หน่วยรับสมัครจังหวัดกาญจนบุรี
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
 หน่วยที่ 03 หน่วยรับสมัครจังหวัดกาฬสินธุ์
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
 หน่วยที่ 04 หน่วยรับสมัครจังหวัดกำแพงเพชร
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
 หน่วยที่ 05 หน่วยรับสมัครจังหวัดขอนแก่น
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
 หน่วยที่ 06 หน่วยรับสมัครจังหวัดจันทบุรี
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 หน่วยที่ 07 หน่วยรับสมัครจังหวัดฉะเชิงเทรา
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
 หน่วยที่ 08 หน่วยรับสมัครจังหวัดชลบุรี
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
 หน่วยที่ 09 หน่วยรับสมัครจังหวัดชัยนาท
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
 หน่วยที่ 10 หน่วยรับสมัครจังหวัดชัยภูมิ
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
 หน่วยที่ 11 หน่วยรับสมัครจังหวัดชุมพร
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
 หน่วยที่ 12 หน่วยรับสมัครจังหวัดเชียงราย
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
 หน่วยที่ 13 หน่วยรับสมัครจังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่รับสมัคร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
 หน่วยที่ 14 หน่วยรับสมัครจังหวัดตรัง
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคตรัง
 หน่วยที่ 15 หน่วยรับสมัครจังหวัดตราด
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคตราด
 หน่วยที่ 16 หน่วยรับสมัครจังหวัดตาก
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยสารพัดช่างตาก
 หน่วยที่ 17 หน่วยรับสมัครจังหวัดนครนายก
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
 หน่วยที่ 18 หน่วยรับสมัครจังหวัดนครปฐม
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
 หน่วยที่ 19 หน่วยรับสมัครจังหวัดนครพนม
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม
 หน่วยที่ 20 หน่วยรับสมัครจังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
 หน่วยที่ 21 หน่วยรับสมัครจังหวัดนครศรีธรรมราช
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
 หน่วยที่ 22 หน่วยรับสมัครจังหวัดนนทบุรี
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย
 หน่วยที่ 23 หน่วยรับสมัครจังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
 หน่วยที่ 24 หน่วยรับสมัครจังหวัดนราธิวาส
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
 หน่วยที่ 25 หน่วยรับสมัครจังหวัดน่าน
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคน่าน
 หน่วยที่ 26 หน่วยรับสมัครจังหวัดบุรีรัมย์
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
 หน่วยที่ 27 หน่วยรับสมัครจังหวัดปทุมธานี
 สถานที่รับสมัคร ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร
 หน่วยที่ 28 หน่วยรับสมัครจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
 หน่วยที่ 29 หน่วยรับสมัครจังหวัดปราจีนบุรี
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
 หน่วยที่ 30 หน่วยรับสมัครจังหวัดปัตตานี
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
 หน่วยที่ 31 หน่วยรับสมัครจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
 หน่วยที่ 32 หน่วยรับสมัครจังหวัดพะเยา
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 หน่วยที่ 33 หน่วยรับสมัครจังหวัดพังงา
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคพังงา
 หน่วยที่ 34 หน่วยรับสมัครจังหวัดพัทลุง
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
 หน่วยที่ 35 หน่วยรับสมัครจังหวัดพิจิตร
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
 หน่วยที่ 36 หน่วยรับสมัครจังหวัดพิษณุโลก
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 หน่วยที่ 37 หน่วยรับสมัครจังหวัดเพชรบุรี
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
 หน่วยที่ 38 หน่วยรับสมัครจังหวัดเพชรบูรณ์
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
 หน่วยที่ 39 หน่วยรับสมัครจังหวัดแพร่
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
 หน่วยที่ 40 หน่วยรับสมัครจังหวัดภูเก็ต
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
 หน่วยที่ 41 หน่วยรับสมัครจังหวัดมหาสารคาม
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
 หน่วยที่ 42 หน่วยรับสมัครจังหวัดมุกดาหาร
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
 หน่วยที่ 44 หน่วยรับสมัครจังหวัดยโสธร
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
 หน่วยที่ 45 หน่วยรับสมัครจังหวัดยะลา
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคยะลา
 หน่วยที่ 46 หน่วยรับสมัครจังหวัดร้อยเอ็ด
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
 หน่วยที่ 47 หน่วยรับสมัครจังหวัดระนอง
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคระนอง
 หน่วยที่ 48 หน่วยรับสมัครจังหวัดระยอง
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคระยอง
 หน่วยที่ 49 หน่วยรับสมัครจังหวัดราชบุรี
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 หน่วยที่ 50 หน่วยรับสมัครจังหวัดลพบุรี
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
 หน่วยที่ 51 หน่วยรับสมัครจังหวัดลำปาง
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 หน่วยที่ 52 หน่วยรับสมัครจังหวัดลำพูน
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
 หน่วยที่ 53 หน่วยรับสมัครจังหวัดเลย
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคเลย
 หน่วยที่ 54 หน่วยรับสมัครจังหวัดศรีสะเกษ
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสรีสะเกษ
 หน่วยที่ 55 หน่วยรับสมัครจังหวัดสกลนคร
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 หน่วยที่ 56 หน่วยรับสมัครจังหวัดสงขลา
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
 หน่วยที่ 57 หน่วยรับสมัครจังหวัดสตูล
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสตูล
 หน่วยที่ 58 หน่วยรับสมัครจังหวัดสมุทรปราการ
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
 หน่วยที่ 59 หน่วยรับสมัครจังหวัดสมุทรสงคราม
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
 หน่วยที่ 60 หน่วยรับสมัครจังหวัดสมุทรสาคร
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
 หน่วยที่ 61 หน่วยรับสมัครจังหวัดสระแก้ว
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
 หน่วยที่ 62 หน่วยรับสมัครจังหวัดสระบุรี
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
 หน่วยที่ 63 หน่วยรับสมัครจังหวัดสิงห์บุรี
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
 หน่วยที่ 64 หน่วยรับสมัครจังหวัดสุโขทัย
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
 หน่วยที่ 65 หน่วยรับสมัครจังหวัดสุพรรณบุรี
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
 หน่วยที่ 66 หน่วยรับสมัครจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
 หน่วยที่ 67 หน่วยรับสมัครจังหวัดสุรินทร์
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 หน่วยที่ 68 หน่วยรับสมัครจังหวัดหนองคาย
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
 หน่วยที่ 69 หน่วยรับสมัครจังหวัดหนองบัวลำภู
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
 หน่วยที่ 70 หน่วยรับสมัครจังหวัดอ่างทอง
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 หน่วยที่ 71 หน่วยรับสมัครจังหวัดอำนาจเจริญ
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
 หน่วยที่ 72 หน่วยรับสมัครจังหวัดอุดรธานี
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 หน่วยที่ 73 หน่วยรับสมัครจังหวัดอุตรดิตถ์
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
 หน่วยที่ 74 หน่วยรับสมัครจังหวัดอุทัยธานี
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
 หน่วยที่ 75 หน่วยรับสมัครจังหวัดอุบลราชธานี
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
 หน่วยที่ 76 หน่วยรับสมัครกรุงเทพฯ
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
 หมายเหตุ : รับสมัครผู้สมัครที่ต้องการเลือกปฏิบัติงานในวิทยาลัยพณิชยการบางนา, วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย, วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ, วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร, วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
 หน่วยที่ 77 หน่วยรับสมัครมหานคร
 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
 หมายเหตุ : รับสมัครผู้สมัครที่ต้องการเลือกปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคดุสิต, วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี, วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยรับสมัครประจำจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาที่ต้องการเลือกสมัครนั้น เช่น ต้องการสมัครโดยเลือกสถานศึกษาเป็นวิทยาลัยเทคนิคเลย จะต้องไปสมัครที่หน่วยรับสมัครจังหวัดเลยเท่านั้น
 
 ทั้งนี้ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12-21 พฤษภาคม 2551 เวลา 08.30-16.30 น. ของแต่ละวันรับสมัครดังกล่าว เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท
 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม    ดุสิต    กรุงเทพมหานคร    10300