ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันจันทร์ที่ 8 มี.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

5 พ.ค. 2551
8:56:59 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับพนักงานราชการ 33 อัตรา  ระหว่างวันที่ 8-30 พฤษภาคม 2551
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดัง นี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1.พนักงานเรียงพิมพ์ กลุ่มงานบริการ (3 อัตรา)
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 
 2.พนักงานนำข้อมูล กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านคอมพิวเตอร์
 -มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมการประมวลคำ/ฐานข้อมูล โปรแกรมคำนวณ โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล
 -มีประสบการณ์หรือปฏิบัติงานด้านโปรแกรมในระบบเครือข่าย
 
 3.ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 -มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้า
 
 4.ช่างโยธา กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาโยธา หรืออนุปริญญา ทางเทคนิควิศวกรรมการสำรวจ
 -มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านช่างโยธา
 
 5.ช่างศิลป์ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านออกแบบศิลป์ วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ศิลปกรรม
 -มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 
 6.เจ้าหน้าที่บันทึกภาพนิ่ง กลุ่มงานเทคนิค (2 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา ศิลปะภาพถ่าย วิจิตรศิลป์ หรือประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาที่มีการเรียนการสอนในวิชาการถ่ายภาพนิ่ง
 -มีความสามารถในการวางระบบการจัดเก็บและการสืบค้นภาพนิ่งที่มีประสิทธิภาพสะดวกต่อการใช้งาน
 -มีความสามารถในการใช้ และดุแลรักษาอุปกรณ์การถ่ายภาพต่าง ๆ ได้
 -มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพนิ่ง
 
 7.เจ้าหน้าที่บันทึกภาพโทรทัศน์ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ
 -วุฒิปริญญาตรี ทางด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา
 -มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายภาพโทรทัศน์ การถ่ายภาพยนตร์สร้างสรรค์มุมกล้องที่แปลกใหม่
 -สามารถใช้กล้อง Beta Cam, DV Cam กล้อง HD หรือกล้องถ่ายโทรทัศน์ได้เป็นอย่างดี
 -มีประสบการณ์ด้านโทรทัศน์และภาพยนตร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
 8.นักวิชาการพิมพ์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการพิมพ์
 -มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการพิมพ์
 
 9.เจ้าหน้าที่เทคนิควิทยุกระจายเสียง กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร สื่อสารโทรคมนาคม
 -มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน
 -มีความรู้ทางด้านเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงเป็นอย่างดี มีความสามารถในการออกแบบควบคุมการตัดต่อระบบเครือข่ายวิทยุ AM-FM
 -มีความรู้ความสามารถในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องส่ง/ห้องกระจายเสียง/ห้องบันทึกเสียง
 
 10.ผู้เขียนบทโทรทัศน์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน
 -มีประสบการณ์ด้านการเขียนบทโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 -มีความรู้ความสามารถในด้านการเขียนบทโทรทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ และการผลิตรายการโทรทัศน์
 
 11.เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือด้านคอมพิวเตอร์
 -สามารถควบคุมและใช้งานชุดตัดต่อเทปโทรทัศน์ระบบ BETA CAM SP ทั้งแบบ LINEAR และ NON LINEAR EDITING
 -สามารถใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ด้านการตัดต่อภาพและเสียงได้
 -มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการตัดต่อภาพและเสียง
 
 12.ช่างภาพโทรทัศน์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์
 -สามารถควบคุมและใช้งานกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์สีชนิด 3 CCD ทั้งแบบชุด ENG และ EFF
 -มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์งานด้านช่างภาพโทรทัศน์
 
 13.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเมินผล (กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ) (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint
 -ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้เป็นอย่างดี
 -มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ประเมินผล
 
 14.นักวิชาการรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโท ด้านรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
 -มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 15.นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (4 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 16.นักวิชาการกฎหมาย กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (6 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโท ด้านกฎหมาย
 -มีความรู้ ความสามารถด้านการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านกฎหมายและการเมือง
 -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
 -มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานด้านกฎหมาย
 
 17.เจ้าหน้าที่ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน สาขาจิตกรรม ศิลปกรรม
 -มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น Flash Photoshop/ Illustrator/ After Effect/ Sony Vegas/ Premier และโปรแกรมผลิตงานด้าน 3D 2D Animation เป็นต้น
 -มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยมีใบรับรองประสบการณ์
 
 18.เจ้าหน้าที่บริหารระบบเครือข่าย กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือทางด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน หรือ
 -วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน หรือ
 -วุฒิปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน
 
 19.เจ้าหน้าที่บริหารระบบ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน หรือ
 -วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน หรือ
 -วุฒิปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน
 -มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในฐานะเจ้าหน้าที่บริหารระบบ (System Administrator)  
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2357-3100 ต่อ 3109-12 หรือทาง Website ของรัฐสภาที่ www.parliament.go.th/government_employee โดยสามารถ download ใบสมัครเพื่อกรอกและมายื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 8-30 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
 กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักบริหารงานกลาง อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถ.พระรามที่ 6    พญาไท    กรุงเทพมหานคร    10400  
 โทรศัพท์ : 0-2357-3100 ต่อ 3109-12  
  www.parliament.go.th/government_employee