ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันอังคารที่ 9 มี.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

3 พ.ค. 2551
3:35:36 PM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับเจ้าหน้าที่ 32 อัตรา  ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2551
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นองค์กรอิสระของรัฐ มี สถานะเป็นนิติบุคคล มีหน้าที่ดูแล รักษา และบริหารจัดการผลประโ ยชน์ในทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และพร้อมให้การสนับสนุนกิจก รรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรและสังคมไทย มีความประสงค ์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานทดลองปฏิบัติงาน โดย มีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 ฝ่ายบริหารงานอสังหาริมทรัพย์
 
 1.เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และมีใจรักงานด้านการบริการ
 -สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 
 ฝ่ายโครงการพิเศษ
 
 2.เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 -วุฒิปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ (พัฒนาชุมชน)
 -มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 3.เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (3 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ฝ่ายบริหารภูมิภาค
 ประจำสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
 
 4.เจ้าหน้าที่ธุรการ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือการจัดการ
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และมีใจรักงานด้านการบริการ
 
 5.พนักงานจัดประโยชน์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน หรือการบัญชี
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และมีใจรักงานด้านการบริการ
 -มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสูง
 ฝ่ายบริหารงานกลยุทธ์
 
 6.เจ้าหน้าที่บุคลากร (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 -วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 -มีความรู้ทางด้านกฎหมายแรงงาน และงานบุคคล
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
 -มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสูง
 
 7.เจ้าหน้าที่บุคลากร (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
 -มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสูง
 ฝ่ายการเงิน
 
 8.เจ้าหน้าที่การเงิน (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 -วุฒิปริญญาโท สาขาการเงิน การบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
 -มีประสบการณ์ด้านการเงิน การลงทุน และตลาดตราสารหนี้
 -สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 
 9.เจ้าหน้าที่การเงิน (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาสารสนเทศทางการเงิน การเงิน การบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
 -สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 
 10.เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (ระบบสารสนเทศ) (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์
 -สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ เขียนโปรแกรม และใช้งานโปรแกรมได้หลากหลาย
 
 11.เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (ระบบเครือข่าย) (4 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 -สามารถเขียนโปรแกรมได้หลากหลาย และมีความรู้เรื่องระบบ Network
 
 12.เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสารสนเทศ
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และมีใจรักงานด้านการบริการ
 
 13.เจ้าหน้าที่จัดหา (1 อัตรา)
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือการจัดการ
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และมีใจรักงานด้านการบริการ สามารถเจรจาต่อรองได้ดี
 -มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสูง
 
 ฝ่ายเทคนิค
 
 14.วิศวกร (โยธา) (1 อัตรา)
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 -มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 -สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี
 -ขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)
 
 15.วิศวกร (ไฟฟ้า) (1 อัตรา)
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 -มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 -สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี
 -หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -ขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)
 
 16.นายช่าง (ประมาณราคา) (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการก่อสร้าง
 -สามารถใช้โปรแกรม CiviSoft Estimation 3.0 ได้เป็นอย่างดี
 -มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสูง
 
 17.นายช่าง (เขียนแบบ) (3 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)-ปริญญาตรี สาขาช่างก่อสร้าง การจัดการงานก่อสร้าง หรือสถาปัตยกรรม
 -สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี
 -ขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)
 
 18.นายช่างรังวัด (1 อัตรา)
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)-ปริญญาตรี สาขาช่างสำรวจ
 -มีประสบการณ์การใช้เครื่องมือด้านรังวัด รวมทั้งการใช้กล้องสำรวจ
 -สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี
 -มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสูง
 
 ฝ่ายสังคมและงานความร่วมมือภายนอก
 
 19.เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือนิติศาสตร์
 -มนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 -มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสูง
 
 20.เจ้าหน้าที่กิจการสังคม (1 อัตรา)
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 -สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ได้
 -มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสูง
 
 ฝ่ายบริหารงานอนุรักษ์
 
 21.เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (1 อัตรา)
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
 -มีประสบการด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์ หรือบริหารโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 22.ทนาย (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย
 -มีใบอนุญาตว่าความ อายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 -มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 
 23.เจ้าหน้าที่ธุรการ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 -มีทักษะในการเจรจาและการสื่อสาร
 -มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 
 24.เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
 -มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสูง
 
 คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
 1.ผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
 2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 3.มนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ และมีสัมมาคารวะ
 4.มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถทำงานล่วงเวลาได้  
 
 ผู้สนใจ สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องเทเวศร์ อาคารหอประชุมทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ถ.นครราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2687-3572-4 ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
 กองการพนักงาน ฝ่ายสนับสนุน เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา    ดุสิต    กรุงเทพมหานคร    10300