ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันอังคารที่ 19 ม.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

30 เม.ย. 2551
7:51:42 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
การไฟฟ้านครหลวง รับเจ้าหน้าที่ 30 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-10 พฤษภาคม 2551
การไฟฟ้านครหลวง รัฐวิสาหกิจกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะรับ สมัครบุคคลทั่วไปและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสอบคัดเลือกบรร จุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1.บุคลากร 4 (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี (ไม่เกิดก่อนปีพ.ศ.2524)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์
 -มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 -สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft Word ได้ดี
 -สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 
 2.นิติกร 4 (3 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 27 ปี (ไม่เกิดก่อนปีพ.ศ.2524)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์
 -มีความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจเป็นอย่างดี
 -สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft Word ได้ดี
 -มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
 -สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 
 3.วิศวกรโยธา 4 (10 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ สายตาปกติ ตาไม่บอดสี อายุไม่เกิน 27 ปี (ไม่เกิดก่อนปีพ.ศ.2524)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางวิศวกรรมโยธา
 -สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft Word ได้
 -สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 -ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 
 4.วิศวกรเครื่องกล 4 (5 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ สายตาปกติ ตาไม่บอดสี อายุไม่เกิน 27 ปี (ไม่เกิดก่อนปีพ.ศ.2524)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมอุตสาหการ
 -สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft Word ได้
 -สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 -ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 ตำแหน่งที่ 1-4 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2551
 
 5.นักประมวลผลข้อมูล 4 (9 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 27 ปี (ไม่เกิดก่อนปีพ.ศ.2524)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์
 -สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 หากมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Web Application โดยใช้งานภาษา JAVA, PHP, ASP.Net
 -มีความรู้พื้นฐานในการออกแบบระบบฐานข้อมูลและใช้งาน Photoshop
 ตำแหน่งที่ 5 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน-8 พฤษภาคม 2551
 
 6.บุคลากร 5 (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี (ไม่เกิดก่อนปีพ.ศ.2521)
 -วุฒิปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือการบริหารงานบุคคล โดยมีคุณวุฒิพื้นฐานปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือการบริหารงานบุคคล
 -สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 -สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft Word ได้
 
 7.นักฝึกอบรม 5 (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี (ไม่เกิดก่อนปีพ.ศ.2521)
 -วุฒิปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือการบริหารงานบุคคล โดยมีคุณวุฒิพื้นฐานปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 -มีความสามารถในการเป็นวิทยากรการสอน หรือถ่ายทอดได้
 -สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 -สามารถใช้ Personal Computer โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft Word ได้
 
 ตำแหน่งที่ 6-7 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2551  
 
 ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว (กรณีที่เป็นแบบ สด.43 หากส่งให้กระทรวงกลาโหมตรวจสอบแล้วไม่ใช่เอกสารที่ทางราชการออกให้ ผู้สอบจะไม่ได้รับการบรรจุและจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย)
 ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถสมัครสอบผ่านทาง Website ของการไฟฟ้านครหลวง (www.mea.or.th) ทั้งนี้การไฟฟ้านครหลวงสงวนสิทธิ์จะพิจารณารับสมัครจำนวนตำแหน่งละ 300 ท่านแรก
 สำหรับพนักงานที่มีความประสงค์จะสมัครสอบพร้อมกับบุคคลภายนอก ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการสรรหาบุคคล พ.ศ.2534 หมวด 2 ข้อ 9 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538 คือ มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามประกาศ ไม่จำกัดอายุ โดยสมัครสอบทาง Website ของการไฟฟ้านครหลวง (www.mea.or.th) เท่านั้น ในจำนวนเดียวกันกับผู้สมัครภายนอก  
 
 งานสรรหาและว่าจ้าง กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ชั้น 16) อาคารสำนักงานใหญ่ (เพลินจิต) เลขที่ 30 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี    ปทุมวัน    กรุงเทพมหานคร    10330  
  www.mea.or.th