ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันอังคารที่ 9 มี.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

29 เม.ย. 2551
6:38:57 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ  4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 15 พฤษภาคม 2551
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะดำเนิ นการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม 2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางศิลปะอุตสาหกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเครื่องกล
 
 ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักบริหารกลาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2202-4454 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 ในวันและเวลาราชการ  
 
 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1.นักวิชาการอุตสาหกรรม (ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
 -มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 -มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
 
 2.นักวิชาการอุตสาหกรรม (ด้านบรรณารักษ์) (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ หรือสารนิเทศศาสตร์
 -มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องระบบการจัดการห้องสมุด (ELIB)
 -มีความชำนาญในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถให้บริการข้อมูลในระบบห้องสมุด e-Library ได้ และสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word, Excel และ PowerPoint ได้
 -มีความรู้เรื่องระบบ Bar Code ใช้ในงานห้องสมุด
 -มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 -มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีจิตพร้อมให้บริการ
 
 3.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางพาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์
 -มีความรู้ในการวางแผน การติดตามประเมินผล การเขียนโครงการ และระบบงบประมาณ
 -มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 -มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
 -มีความชำนาญในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word, Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 
 ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักบริหารกลาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2202-4454 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ  
 
 โทรศัพท์ : 0-2202-4454