ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 เม.ย. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

18 เม.ย. 2551
11:11:45 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ  รับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและสนับสนุนงานฝึกอบรม 2 อัตรา ภายใน 28 เมษายน 2551
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
 รับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและสนับสนุนงานฝึกอบรม (จำนวน 2 อัตรา) และจะมีการสำรองตำแหน่งดังกล่าวเพื่อไว้รอเรียกตัวในภายหลังที่มีอัตราการจ้างเพิ่มเติม
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
 1. ประสานและดำเนินงานฝ่ายเลขานุการ เพื่อเตรียมการจัดประชุม รวมถึงเตรียม ขั้นตอนการจัดฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ การเชิญ การต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าอบรม การจัดเตรียมสถานที่ / ห้องอบรม สรุปประเด็นการบรรยาย/อภิปราย ฯลฯ
 
 2. ค้นคว้าและสรุปข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง /บันทึกข้อมูล สถิติต่าง ๆ ด้านการฝึกอบรม / ทุนฝึกอบรม
 
 3. เตรียมการด้านเอกสารประกอบการอบรม เอกสารการประชุม ร่วมจัดทำชุดบทเรียน คู่มือ ตำรา ตลอดจนสื่อที่เกี่ยวข้อง
 
 4. ประสานงานกับฝ่ายอำนวยการเพื่อช่วยงานด้านธุรการ การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมและนำคณะผู้เข้ารับการอบรมไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมถึงในต่างจังหวัด ฯลฯ
 
 5. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) ที่มีความรู้ความสามารถ ด้านคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ฯลฯ
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี นับถึงวันที่สมัคร
 
 ระยะเวลาว่าจ้าง 2 มิถุนายน – 30 กันยายน 2551 โดยหากผลงานเป็นที่น่าพอใจ จะพิจารณาต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่
 
 ระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)
 
 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท
 
 การรับสมัคร ให้ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ได้แก่
 -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 -สำเนาทะเบียนบ้าน
 -ปริญญาบัตร / transcript
 -รูปถ่ายขนาด 2” X 2 ½” จำนวน 1 รูป
 
 ระหว่างวันที่ 11 - 28 เมษายน 2551 ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เวลา 9.30 – 12.00 น. และ 13.30 – 16.00 น.
 
 การคัดเลือก พิจารณาจากใบสมัคร การสัมภาษณ์
 
 การสัมภาษณ์ วันพุธที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสถาบันฯ
 
 การประกาศผล ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์กระทรวงการต่างประเทศ ในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2551 สถาบันฯ จะดำเนินการแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกทางโทรศัพท์ หรือ E-mail ที่ให้ไว้ด้วย
 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0 2643 5000 ต่อ 4683 : ภาณี / โทร. 086 901 8824 : วิสุทธิ์
 
 สายรถเมล์ที่ผ่าน สาย 8 , 92 , 97 , 538 และทุกสายที่ผ่านหน้ารพ.รามาธิบดี (เส้นถนนพระราม 6) ลงรถเมล์ป้ายหน้ากระทรวงอุตสาหกรรม อยู่ฝั่งตรงกันข้าม หรือ สาย 72 (เส้นถนนศรีอยุธยา) ลงรถเมล์ป้ายหน้ากรมทางหลวง อยู่ฝั่งตรงกันข้ามเอกสารแนบเพิ่มเติม
 
 รับสมัครด่วน ภายใน 28 เมษายน 2551 นี้