ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 เม.ย. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

17 เม.ย. 2551
7:27:31 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า  รับเจ้าหน้าที่ 4 ตำแหน่ง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า มีความป ระสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1.รองเลขาธิการ
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์
 -วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในการบริหารงานไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยบริหารงานในระดับสูง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 -มีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 -สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 2.ผู้จัดการส่วนการประชาสัมพันธ์ ศูนย์สารสนเทศและเสริมสร้างความรู้ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรี-โท สาขานิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในการทำงานระดับบริหารไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 -มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การตลาด
 -มีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจได้ชัดเจนและเป็นวิทยากรสำหรับองค์กรได้
 -มีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 -สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 
 3.ผู้จัดการส่วน ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า
 
  คุณสมบัติผู้สมัคร
 -สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง
 -มีประสบการณ์ในการบริหารงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 -วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 -มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
 -สามารถใช้ Internet โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Power Point และ Excel ได้เป็นอย่างดี
 -มีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 4.เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส ศูนย์สารสนเทศและเสริมสร้างความรู้ (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรี-โท สาขานิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การตลาด และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงวิชาการ เช่น การเขียนบทความ วารสารองค์กร แผ่นพับ จัดทำเนื้อหาลงเว็บไซต์และซีดี
 -มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 -มีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
 
 ผู้สนใจสามารถกรอกรายละเอียดใน ใบสมัครงาน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน และส่งมาที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปและการพนักงาน (สมัครงาน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ชั้น 15 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส 87/2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hr@aftc.or.th
 
 ฝ่ายบริหารทั่วไปและการพนักงาน ชั้น 15 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส 87/2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี    ปทุมวัน    กรุงเทพมหานคร    10330