ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 เม.ย. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

17 เม.ย. 2551
7:03:38 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 83 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน-9 พฤษภาคม 2551
กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ มีค วามประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับร าชการในอัตราพลอาสาสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1.พลวิทยุโทรทัศน์ (1 อัตรา)
 2.พลช่างโยธา (1 อัตรา)
 3.พลแตรเดี่ยว (2 อัตรา)
 4.พลกลองเล็กสูง (1 อัตรา)
 5.พลทางสาย (4 อัตรา)
 6.พลยิงผู้ช่วย (4 อัตรา)
 7.พลวิทยุ (7 อัตรา)
 8.พลปืนเล็ก (63 อัตรา)
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1.เป็นทหารกองหนุน (พลทหารกองประจำการหรือจบหลักสูตร นศท.ปีที่ 3 หรือ 5) อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อนพ.ศ.2521)
 2.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 3.มีสัญชาติไทยและบิดามารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 4.มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร โดยมีส่วนสูงตั้งแต่ 165 ซ.ม. ถึง 175 ซ.ม. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กก. และไม่เกิน 80 กก. ไม่มีรอยสักตามร่างกาย หรือแผลเป็น ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 5.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 6.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
 7.ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ  
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อหรือสอบถามรายะเอียดได้ที่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เลขที่ 92/1 ถนนพหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2272-6555 ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน-9 พฤษภาคม 2551 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 
 ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ เลขที่ 92/1 ถนนพหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน    พญาไท    กรุงเทพมหานคร    10400