ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 เม.ย. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

13 เม.ย. 2551
6:49:44 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
องค์การเภสัชกรรม  รับเจ้าหน้าที่ 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 8 พฤษภาคม 2551
องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลื อกและจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการว ิจัยฯ (F1) และโครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาชีวสมมูลฯ (F3) โดยมีรา ยละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1.ปริญญาเอก เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (F1) (2 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
 -อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 2.ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ (F1) (2 อัตรา)
 -เพศชาย และต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
 -อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 3.ปริญญาเอก เภสัชศาสตรดุษฏีบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมี (F3) (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
 -อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 4.ปริญญาโท เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา เภสัชเคมี (F3) (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
 -อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 5.ปริญญาโท เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา ชีวเคมีทางการแพทย์ ชีวเคมี (F3) (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
 -อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 6.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ทางเคมีปฏิบัติ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการจัดการ (F3) (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ หากเป็นผู้ชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
 -อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 7.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาทางเคมีปฏิบัติ หรือวิทยาศาสตร์ (F3) (1 อัตรา)
 -เพศชาย และต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
 -อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การเภสัชกรรม เลขที่ 75/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ  
 
 แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 75/1 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท    ราชเทวี    กรุงเทพมหานคร    10400