ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 เม.ย. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

12 เม.ย. 2551
2:16:39 PM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สถาบันพระปกเกล้า รับเจ้าหน้าที่  18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-30 เมษายน 2551
สถาบันพระปกเกล้า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อสอบแข่งข ันเป็นพนักงาน ในตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการ ทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1.พนักงานบัญชี (2 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางบัญชี (บัญชีบัณฑิต)
 -มีความสามารถในการตรวจสอบบัญชี การบริหารกองทุน การจัดทำ รายงานการเงิน การปิดบัญชีงบดุล การเสนอความเห็นหรือคำแนะนำทางการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 2.พนักงานการเงิน (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ (การคลัง) บริหารธุรกิจ (การเงิน) ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 -มีความสามารถในการบริหารกองทุน จัดทำงบกระทำยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร การวิเคราะห์นโยบายการลงทุน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 3.พนักงานบริหารงานทั่วไป (5 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เลขานุการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีความสามารถในการบริหารงานและประสานงานทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารการประชุม การบริหารโครงการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 4.พนักงานโสตทัศนศึกษา (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ วิชาเอกโสตทัศนศึกษา หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
 -มีความสามารถในการควบคุมดูแลการใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพ การตัดต่อวิดีโอ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 5.พนักงานฝึกอบรม (4 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสังคมศาสตร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีความสามารถในการบริหารงาน การจัดระบบงาน การติดตามและ การประเมินผลโครงการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 6.พนักงานบริหารโครงการ (3 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (1 อัตรา) หรือโท (2 อัตรา) ทางสังคมศาสตร์ สถิติศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือวิทยาการการจัดการ ที่มีการเรียนการสอนด้านการบริหารจัดการและการประเมินผลโครงการ
 -มีความสามารถในการบริหารงาน การจัดระบบงาน การติดตามและ การประเมินผลโครงการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 7.พนักงานประชาสัมพันธ์ (สิ่งพิมพ์) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ทางการประชาสัมพันธ์ จิตวิทยา วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล ประสานงานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จัดทำอาร์ตเวิร์ก ออกแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 8.พนักงานจดหมายเหตุ (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ทางโบราณคดี (ด้านจดหมายเหตุ) อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ (ด้านประวัติศาสตร์) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีความสามารถในการรวบรวม การจัดเก็บ และการอนุรักษ์เอกสาร หลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 9.พนักงานบรรณารักษ์ (3 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ หรือสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีความสามารถในการจัดเก็บเอกสารตามหลักวิชา การใช้โปรแกรมสำหรับงานห้องสมุด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 
 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อใบสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.kpi.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ไปได้ที่ สถาบันพระปกเกล้า อาคารศูนย์สัมมนา ชั้น 5 (สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน) 47/101 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 พร้อมค่าใบสมัครสอบ 100 บาท โดยส่งธนาณัติ/ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ ในนาม “สถาบันพระปกเกล้า” ภายในวันที่ 30 เมษายน 2551
 สถาบันจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีการสมัครทางไปรษณีย์ หากใบสมัครส่งถึงสถาบันหลังกำหนด (ดูจากตราประทับไปรษณีย์) สถาบันจะไม่รับสมัคร แต่จะส่งใบสมัครพร้อมทั้งเงินค่าสมัครคืน  
 47/101 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์    เมือง    นนทบุรี    11000  
 โทรศัพท์ : 0-2527-7830-9 ต่อ 2601-2612