ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 เม.ย. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

12 เม.ย. 2551
1:38:17 PM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี รับพนักงานราชการประเภททั่วไป 29  อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน-8 พฤษภาคม 2551  
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเ พื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังน ี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1.พนักงานวัดระดับน้ำ กลุ่มงานบริการ (2 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และสามารถปฏิบัติงานประจำสถานีวัดระดับน้ำอ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา และสถานีวัดระดับน้ำปากน้ำระยอง อ.เมือง จ.ระยอง
 -ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบความสามารถทางเทคนิคการปฏิบัติงานวัดระดับน้ำ หรือมีประสบการณ์หรือเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
 
 2.พนักงานขนส่ง กลุ่มงานบริการ (7 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 -มีความสามารถในการว่ายน้ำ
 
 3.กะลาสี กลุ่มงานบริการ (2 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้นหรือตอนปลาย
 -เพศชาย และว่ายน้ำเป็น
 -สามารถปฏิบัติงานอยู่ในเรือได้
 
 4.สหโภชน์ กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีประสบการณ์ในการประกอบอาหาร ไทย จีน ฝรั่ง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรอง) หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้านอาหารหรือโภชนาการ
 -เพศชาย สามารถปฏิบัติงานประจำอยู่ในเรือได้
 
 5.คนครัว กลุ่มงานบริการ (3 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้น หรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ในการประกอบอาหาร ไทย จีน ฝรั่ง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (มีหนังสือรับรอง)
 -เพศชาย สามารถปฏิบัติงานประจำอยู่ในเรือได้
 
 6.ช่างสำรวจ กลุ่มงานเทคนิค (3 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างสำรวจ โยธา หรือก่อสร้าง
 
 7.ช่างยนต์ กลุ่มงานเทคนิค (2 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ หรือช่างเครื่องกล
 
 8.นายช่างโยธา กลุ่มงานเทคนิค (5 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือก่อสร้าง
 
 9.พนักงานขับเครื่องจักรกล กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล โดยต้องมีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (มีหนังสือรับรอง) หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล และ
 -มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมาย (ประเภททุกประเภทชนิดที่สอง)
 
 10.นายท้ายเรือกลลำน้ำ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือสูงกว่า และถือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง หรือชั้นสูงกว่าที่กำหนดให้ทำการในเรือกลลำน้ำได้จากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (กรมเจ้าท่า) และประกาศนียบัตรยังไม่หมดอายุ
 
 11.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 
 12.นักภูมิศาสตร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (1 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี-โท ทางด้านภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์แผนที่ หรือวิศวกรรมสำรวจ  
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี อาคาร 2 ชั้น 5 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทร.0-2234-3263 ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน-8 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.00-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 
 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย    สัมพันธวงศ์    กรุงเทพมหานคร    
 โทรศัพท์ : 0-2233-1311-8 ต่อ 267-270