ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 เม.ย. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

11 เม.ย. 2551
6:13:31 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  รับเจ้าหน้าที่ 7 อัตรา  
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นองค์กรอิสระสังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน โดยม ีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1.ที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์ (Brand Consultant)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์
 -มีความสนใจและตั้งใจที่จะช่วยเหลือ พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้ประสบความสำเร็จเป็น รากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศ
 -มีประสบการณ์ด้านการทำงานการตลาดหรือแผนการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งมีผลความสำเร็จชัดเจน
 -มีความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) การวางตำแหน่งแบรนด์ (brand positioning) การจัดการส่วนผสมการตลาด (Marketing mix) การบริหารจัดการความสัมพันธ์องค์กร และการจัดการรายได้และต้นทุน (revenue and cost management)
 -มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม
 -ชอบเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ และสามารถทำความเข้าใจในงานที่มีความซับซ้อนได้ดี
 -สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 
 2.ผู้เชี่ยวชาญด้านงานบุคคล
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -อายุ 40 ปีขึ้นไป
 -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในฟังก์ชั่นงานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีความรอบรู้ และเข้าใจใน เรื่อง Performance Management Career Path หรืองานทางด้านการพัฒนาระบบงานบุคคล
 -มีประสบการณ์ทางด้านถ่ายทอดความรู้ในงานด้านการบริหารบุคคลให้กับสาธารณะประโยชน์หรือองค์กรทั่วไป จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 3.ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยและเผยแพร่
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/เพศหญิง อายุ 33 ปีขึ้นไป
 -วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ สถิติประยุกต์
 -มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ การวิจัยธุรกิจ ตลาด ในฐานะหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบหลักอย่างน้อย 3 ปี
 -มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถจัดทำเป็นโครงการวิจัยได้
 -มีความสามารถในการวางแผน และการบริหารโครงการ การเขียนรายงานผลวิจัย การนำเสนอ และการเผยแพร่
 -มีทักษะการสื่อสาร และติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น ชอบค้นคว้าข้อมูล
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการวิจัย อาทิ SPSS
 -มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) อยู่ในระดับดี
 -สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 
 4.ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 -วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยว การพัฒนาสังคม การตลาด บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 ปีขึ้นไป ด้านการพัฒนางานท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน การตลาด การพัฒนาสังคม บริหารโครงการ
 
 5.นักออกแบบกราฟิก/นักออกแบบผลิตภัณฑ์
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -อายุ 24 ปีขึ้นไป
 -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในการออกแบบกราฟิก เช่นตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ โบว์ชัวร์ อย่างน้อย 2-3 ปี
 
 6.พนักงานประสานงาน
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -อายุ 23 ปีขึ้นไป
 -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด เศรษฐศาสตร์ บริหาร การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 -มีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์
 -มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การประสานงาน
 -สามารถติดต่องานต่างจังหวัดได้
 -ภาษาอังกฤษระดับดีพอใช้
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และจัดทำ Presentation ได้
 
 7.พนักงานประสานงานโครงการ
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -อายุ 23 ปีขึ้นไป
 -วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด เศรษฐศาสตร์ สาขาบริหาร การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 -มีประสบการณ์ในการเขียนโครงการภาครัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีทักษะในการเขียน เรียบเรียงข้อมูล
 -สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันเร่งด่วน
 -ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้  
 
 ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เลขที่ 99 อาคารยิมเนเซี่ยม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร.0-2564-4000 ต่อ 5304 หรือกรอกใบสมัครได้ที่ www.ismed.or.th/SME/src/upload/File/fromjob.xls
 99 อาคารยิมเนเซี่ยม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)    คลองหลวง    ปทุมธานี    12120  
 โทรศัพท์ : 0-2564-4000 ต่อ 5304  
 E-mail : jobmail@ismed.or.th  
  www.ismed.or.th/SME/src/upload/File/fromjob.xls