ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 เม.ย. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

10 เม.ย. 2551
6:00:58 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า รับเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า มีควา ประสงค์จะรับสมึครบุคคลเข้าทำงานโดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1. ตำแหน่งรองเลขาธิการ
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์
 - วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฏหมาย หรอืสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ในการบริหารงานไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยบรหารงานในระดับสูงไม่น้อยกว่า 3 ปี
 - มีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 2. ผู้จัดการส่วน ศูนย์สารสนเทศและเสริมสร้างความรู้
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี-โท สาขานิเทศศษสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 - มีประสบการณ์ในการทำงานระดับบริหารไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 - มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงวิชาการ เช่น การเขียนบทความ วารสารองค์กร แผ่นพับจัดทำเนื้อหาลงเว็บไซต์และซีดี
 - สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 - ความรู้เกี่ยวกับซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือตราสารทางการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 3. ผู้จัดการส่วน ฝ่ายกำกับและพัฒนา-ธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - เพศชาย-หญิง วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญษตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง
 - สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 - มีประสบการณ์ในการบริหารงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 - มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
 - สามารถใช้ Internet โปรแกรม Microsoft office โดยเฉพาะ PowerPoint และ Excel ได้เป็นอย่างดี
 - มีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้ารหือตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อด้ารับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ผู้สนใจสามารถกรอกรายละเอียดในใบสมัครงาน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงานและส่งมาที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป และการพนักงาน (สมัครงาน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ชั้น 15 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีลั่นส์เพลส 87/2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hr@aftc.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.aftc.or.th/
 
  http://www.aftc.or.th/