ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 เม.ย. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

9 เม.ย. 2551
6:55:03 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
การเคหะแห่งชาติ รับนิติกร ตั้งแต่บัดนี้-18 เม.ย.51
 การเคหะแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลื อกขึ้นบัญชีพนักงาน ตำแหน่งนิติกร 3-6 สังกัดกองนิติการ และกอง คดี ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมที่ดิน หลายอัตรา อัตราเงินเดือนพิจา รณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์ รายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
 
 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
 
 - ร่างสัญญาให้ความเห็นทางกฎหมาย ตีความและวินิจฉัยปัญหาการปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบ คำสั่งและสัญญา จัดทำเอกสารที่มีผลทางกฎหมาย ดำเนินการด้านวินัยของผู้ปฏิบัติงาน ยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ และดำเนินกระบวนการทางกฎหมายให้กับคดีของการเคหะแห่งชาติ
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30 สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือ 2.50 สำหรับมหาวิทยาลัยเอกชน
 - มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
 - หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 
 หลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร (ต้นฉบับพร้อมสำเนา)
 
 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 2. ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองสภามหาวิทยาลัย กรณีไม่ได้รับปริญญาบัตร
 3. TRANSCRIPT OF RECORDS
 4. ทะเบียนบ้าน
 5. หลักฐานทางทหาร สด.8 หรือ สด.43
 6. หนังสือรับรองประสบการณ์ (กรณีมีประสบ การณ์การทำงาน)
 
 ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท
 
 กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2551
 
 ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 13 อาคาร 16 ชั้น การเคหะแห่งชาติ หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nhanet.or.th
  http://www.nhanet.or.th