ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 เม.ย. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

9 เม.ย. 2551
6:51:35 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับวุฒิป.6-ปริญญาตรี (บัดนี้-18 เม.ย.51)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานดั งนี้
 
 1. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อัตราเงินเดือน ระดับ 1 ขั้น 5,080 บาท หรือระดับ 1 ขั้น 5,760 บาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานช่วยทันตแพทย์ ในงานทันตกรรม ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในงานทันตกรรม รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - เพศหญิง วุฒิ ม.6 หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ อายุระหว่าง 19-35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2516-2532)
 
 - รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2551
 
 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ฝ่ายบริหารงานพัสดุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อัตราเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 7,100 บาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุ-ครุภัณฑ์ จัดทำเอกสารงานประกวดราคา สอบราคา เก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อทำการประเมินร้านค้า รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี
 - ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน)
 - อายุระหว่าง 19-35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2516-2532) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Access, Powerpoint) ได้เป็นอย่างดี
 - มีความรู้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545 มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ/จ้าง และการพัสดุ
 
 - รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2551
 
 3. ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร อัตราค่าจ้างขั้น 5,080 บาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านทำความสะอาดหน่วยงาน ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องใช้ และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ นำส่งสิ่งส่งตรวจ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิ ป.6-ม.6 เพศชาย (ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน) อายุระหว่าง 19-35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2516-2532)
 
 - รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2551
 
 4. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 3 ฝ่ายธนาคารเลือด จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 7,940 บาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจวิเคราะห์การเตรียมเลือดและส่วนประกอบของเลือด ทั้งในและนอกเวลาราชการ การตรวจทาง red cell serology ปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด การทำ Apheresis เจาะเลือดเพื่อการรักษาและวิจัย รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และมีใบประกอบโรคศิลปะ
 - ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน)
 - อายุระหว่าง 19-35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2516-2532)
 
 5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ 3 ฝ่ายเวชภัณฑ์ อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 7,940 บาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำหน้าที่ตรวจรับ จัดเก็บรักษา จัด-จ่ายเวชภัณฑ์ให้หน่วยงานที่ขออนุมัติเบิกจ่าย คิดราคาใบเบิกเวชภัณฑ์ ทำบัญชีรับ-จ่ายคลังเวชภัณฑ์งบประมาณ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และมีใบประกอบโรคศิลปะ หรือทางเคมี ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน)
 - อายุ 19-35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2516-2532)
 
 ตำแหน่งที่ 4-5 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2551 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.
 
 6. ตำแหน่งคนงานทั่วไป ฝ่ายการพยาบาล 4 อัตรา อัตราค่าจ้างขั้น 5,080 บาท หน้าที่ความรับผิดชอบ รักษาและทำความสะอาดอาคารและสิ่งแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์ กำจัดขยะมูลฝอย ซักผ้า ส่งและรับผ้าจากโรงซักฟอก ช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อยู่เวรตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิ ป.6-ม.6 ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารระจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน)
 - อายุ 19-35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2516- 2532)
 
 
 การติดต่อยื่นใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องมาติดต่อยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้นล่าง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2551 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. โทร. 0-2256-4350, 0-2256-4408
 ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.chulalongkornhospital.go.th/ http://www.chulalongkornhospital.go.th/