ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 เม.ย. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

9 เม.ย. 2551
6:47:47 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับวุฒิม.ต้น - ปริญญาตรี 53 อัตรา (บัดนี้-21 เม.ย.51)
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุ นทหารอากาศกำลังเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 53 คน ดังนี้ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันบรรจุ)
 
 1. พนักงานธุรการชั้น 4 กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนอากาศ 1 อัตรา
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี
 
 2. ช่างเทคนิคแว่นตา กองจักษุกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการ สนับสนุนทหารอากาศ 1 อัตรา
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างเทคนิคแว่นตาและเลนส์
 
 3. ช่างเขียนชั้น 3 กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ 1 อัตรา
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิจิตรศิลป์
 
 4. พนักงานบริการ กองสูตินรีกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ 1 อัตรา
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
 
 5. พนักงานรับส่งเอกสารและพัสดุ ฝ่ายพัสดุ แผนกส่งกำลังบำรุง กองบริการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ 1 อัตรา
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
 
 6. พนักงานธุรการ ชั้น 1 กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ 1 อัตรา
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
 
 7. พนักงานบริการ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
 
 8. พนักงานบริการ กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ 1 อัตรา
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
 
 9. พนักงานธุรการ ชั้น 1 กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ 2 อัตรา
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
 
 10. พนักงานบริการ กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ 1 อัตรา
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
 
 11. พนักงานธุรการ ชั้น 1 กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ 1 อัตรา
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
 
 12. พนักงานช่วยการพยาบาลกองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ จำนวน 40 อัตรา
 
 - วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
 
 สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล แผนกธุรการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
 
 หลักฐานของผู้สมัคร
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 2. ต้นฉบับวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมสำเนา
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบิดามารดาของผู้สมัคร (หากบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องนำสำเนามรณบัตรของบิดาหรือมารดา หรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนท้องถิ่นแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดาไปแสดงด้วย) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
 4. กรณีเป็นชายให้นำสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.8) หรือทะเบียนกองประจำการ (สด.3) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ (สด.43) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 5. ผู้สมัครที่เป็นหญิง หากทำการสมรสแล้วให้ถ่ายสำเนาใบสำคัญการสมรสไปแสดงด้วย จำนวน 1 ฉบับ
 
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการ สนับสนุนทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2534-7234, 0-2534 -7298 ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้-21 เม.ย. 2551
 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.rtafhospital.org/ http://www.rtafhospital.org/