ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 เม.ย. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

8 เม.ย. 2551
6:00:41 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
กลุ่มควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดืมเอสกอฮอล์ รับนิติกรและนักวิชาการ รวม  3  ตำแหน่ง
กลุ่มควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดืมเอสกอฮอล์ สำนักโรคไม่ต ิดต่อ กรมควบคุมโรค จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคร าว จากงบสนับสนุนของสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส สส.) ดังนี้
 
 1. ตำแหน่งนิติกร (เนติบัณฑิต) 2 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (ปฏิบัติงานในวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 - วันที่ 31 มกราคม 2552)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์ และเนิตบัณฑิต
 - มีความรู้ ความสามารถ พิมพ์ดีดภาษาไทย - อังกฤษได้
 -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ และสามารถทำงานกราฟแสดงข้อมูลได้
 - สามารถจัดทำโครงการ / บริหารงานโครงการทุนขั้นตอนและติดตาม สรุปผลการดำเนินงานได้
 - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 2. นักวิชาการ(ปริญญาโท) อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ปฏิบัติงานในวันที่ 16 เมษายน 2551 - วันที่ 31 มกราคม 2552
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาโท ทุกสาขา มีความรู้ ความสามารถ ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ และสามารถทำงานกราฟแสดงข้อมูลได้
 - สามารถจัดทำโครงการ / บริหารโครงการทุนขั้นตอนและติดตามสรุปผลการดำเนินงานได้
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานนอกเวลาราชการได้
 - ถ้ามีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษจพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 - สำเนาทะเบียน หรือสูติบัตร หรือบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาใบทหารกองเกิน (สด.9) จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานการศึกษา เช่น ปริญญาบัตตร Transcript จำนวน 1 ฉบับ
 - ใบรับรองแพทย์
 - หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 
 หมายเหตุ ในวันสอบสัมภาษณ์ให้นำเอกสาร ฉบับจริงมาแสดงด้วย
 สมัครด้วยตนเองหรือ กลุ่มควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักโรคไม่ติดต่อ อาคาร 3 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2590 3097 และ 0 2590 3392 www.thaiantiobacco.com/www.thaianlcohol.com
  www.thaiantiobacco.com www.thaianlcohol.com