ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันอาทิตย์ที่ 24 ม.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

12 ก.พ. 2551
8:14:04 PM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับพนักงานราชการ 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 19 ก.พ. 2551
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ภารกิจส่งเสริมและเผยแพร่ ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1.นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการโฆษณา นิเทศศิลป์ พาณิชยศิลป์ คอมพิวเตอร์กราฟิก ศิลปะประยุกต์ หรือที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทางศิลป์ หรือบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 
 2.เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเลขานุการ
 ภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 3.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 
 4.นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษาเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาจิตวิทยา สาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์
 ภารกิจศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
 
 5.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบสารสนเทศ หรือทางอื่นที่ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 6.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาโท ทุกสาขา
 
 7.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านศูนย์บริการประชาชน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
 8.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ ทางด้านสิ่งแวดล้อม
 ภารกิจวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
 
 9.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านเทคโนโลยีสะอาด) กลุ่มงานบริหารทั่วไป (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
 
 10.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านพัฒนาวิชาการและแผนงาน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 
 11.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านเทคโนโลยีสะอาด) กลุ่มงานบริหารทั่วไป1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสุขาภิบาล หรือวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 ภารกิจกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
 12.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต
 ภารกิจสนับสนุน
 
 13.นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2551 ในวันและเวลาราชการ
 
 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 ถ.พระราม 6    พญาไท    กรุงเทพมหานคร    10400
 
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.deqp.go.th
 ด๔ร www.deqp.go.th