ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันเสาร์ที่ 16 ม.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

12 ก.พ. 2551
6:42:36 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับ 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2551
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครงาน ที่ปรึกษา วุฒิปริญญาตรี-โท
 
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 
 ตำแหน่งงานที่รับสมัครดังนี้
 
 1. ที่ปรึกษาด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาโท ทางสังคมศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา ฯลฯ)
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office Word, PowerPoint, Excel และ Internet
 - มนุษยสัมพันธ์และทัศนดติที่ดีในการทำงาน
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 - สำเนาปริญญาบัตร และ Transcript จำนวน 1 ชุด
 - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 - หลักฐานอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบรับรองการเกณฑ์ทหาร ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 
 สนใจติดต่อสมัครและสัมภาษณ์ได้ดี ห้องที่ปรึกษาด้านการวิจัย ทางสังคมศาสตร์ (ทปส.) ชั้น 3 ตึก 5 ชั้น สำนักลานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม.10900 ได้ในเวลาราชการ โทร.0 2579 8688
 
 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 อัตราเงินเดือน 9,700 บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ (วทม.ทุกสาขา)
 - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Word, PowerPoint รวมทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
 - สามารถจดรายงานการประชุมได้
 - มีทักษะในการเจรจาประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 - สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์และปฏิบัตงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
 - มีมนุษยัมพันธ์ที่ดี
 
 หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
 - สำเนาปริญญาบัตร และ Transcript จำนวน 1 ชุด
 - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 - หลักฐานอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบรับรองการเกณฑ์ทหาร ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 
 ผู้สนใจสมัครสามารถส่งหลักฐานมายัง ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือโทร.0 2561 2445 ต่อ 487, 0 2940 5495 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551
 
 ขณะเดียวกันสำนักงานและกรมการวิจัยแห่งชาติ ส่วนภาคพื้นเอเชียและแอฟริกา ภารกิจากการต่างประเทศ (ภต.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่น เป็นผู้มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งพูด อ่าน เขียน
 - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Word, PowerPoint , Excel และสามารถสืบค้นข้อมูลทาง อินเตอร์เน็ตอยางมีประสิทธิภาพ
 - มีความรํบผิดชอง มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักการบริการ
 - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 
 สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ส่วนภาคพ นเอเชียและแอฟริกา ภกรกิจการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม.โทร.0 2579 2445 ต่อ 529, 533 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ในวันและเวลารากชาร
 
 4. ตำแหน่งเจ้าหน้าทิ่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์
 - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Word, PowerPoint รวมทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลจาก อินเตอร์เน็ต ได้เป็นอย่างดี
 - สามารถจดรายงานประชุมได้
 - มีทักษะในการเจรจาประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 - สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ และปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
 - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 
 สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ อาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เลขที่ 196 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม.โทร.0 2940 6501, 0 2579 9593, 0 2561 2445 ต่อ 465 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ในวันและเวลาราชการ
 
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.net
  www.nrct.net