ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันเสาร์ที่ 16 ม.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

10 ก.พ. 2551
7:28:07 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
องค์การเภสัชกรรม รับเจ้าหน้าที่ 23 อัตรา  ตั้งแต่บัดนี้- 15 กุมภาพันธ์ 2551
องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเ ป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
 
 1.ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย (9 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 เขตพื้นที่จังหวัด : เชียงราย ตาก เพชรบูรณ์ นครพนมและมุกดาหาร สกลนคร ร้อยเอ็ด ชลบุรี ระนองและพังงา ตรัง
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Office, Internet และ E-mail เป็นต้น
 -มีและใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะ
 -ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
 -อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
 -ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่กำหนดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 -หากมีประสบการณ์ด้านการตลาด และ/หรือการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัย
 
 2.วุฒิปริญญาเอก เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
 -อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
 
 3.วุฒิปริญญาโท เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี จุลชีววิทยา หรือเคมีเทคนิค (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
 -อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
 
 4.วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ทางเคมีปฏิบัติ หรือวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
 -อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
 
 5.วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย ต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
 -อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
 ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาชีวสมมูลฯ
 
 6.วุฒิปริญญาเอก เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
 -อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
 
 7.วุฒิปริญญาโท เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหา
 บัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา เภสัชเคมี หรือเคมี (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
 -อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
 
 8.วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ทางเคมีปฏิบัติ หรือวิทยาศาสตร์ (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
 -อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
 
 9.วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ทางเคมีปฏิบัติ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการจัดการ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
 -อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
 
 10.วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
 -อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร  
 
 ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การเภสัชกรรม เลขที่ 75/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2203-8153-4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ในวันและเวลาราชการ
 แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 75/1 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท    ราชเทวี    กรุงเทพมหานคร    10400