ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

8 ก.พ. 2551
7:03:43 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ก.พ. 2551  
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีความประสงค์จะประกาศรับสมัครแข่งขั นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการเป็นข้าราชการเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนสามัญดังรายละเอียดต่อไปน ี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
 1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์
 
 2. นักฟิกสิกส์รังสี 3
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์ ด้านฟิกสิกส์ ด้านเคมีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เน้นทางรังสีเทคนิค
 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3*3 ซม.หรือ 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 - ปริญญาบัตรและระเบียบแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
 - หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก.ของก.พ. พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
 - บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 - หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
 - หนังสือรับรองาจากผู้บังคบบัญชาซึ่งเป็น ผู้มีอำนาจสังบรรจุตามมมตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติระเบียนข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 อนุญาตให้สมัครสอบแข่งขันได้ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และประสงค์จะสมัครสอบแข่ขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ ผู้สมัครสอบดำรงอยู่ และใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกันกับตำแหน่งที่ผู้สมัครสอบดำรงอยู่
 - ผู้ที่มีหนังสือรับรองผลการสอบาภาค ก.ของ ก.พ. ให้จัดเตรียมจดหมายขนาด 11*22 ซม. โดยจ่าหน้าซองถึงตนเองพร้อมระบุเลขประจำตัวสอบและติดแสตมป์ราคา 3 บาท
 ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง ว่า ''สำเนาถูกต้อง'' และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขันครั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ 100 บาท
 
 ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ห้อง 318 ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสนติ (ติดกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน) ถ.วิถาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.สอบถามรายละเอียดที่ โทร.0 2561 4074 หรือ 0 2579 2530 ต่อ 1323-1327 http://www.oaep.go.th/ ตั้งแต่บัดนี้ - 25 กุมภาพันธ์ 2551 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30-11.30 น.ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.
  http://www.oaep.go.th