ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันเสาร์ที่ 16 ม.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

7 ก.พ. 2551
6:25:51 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รับบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4  ตั้งแต่บัดนี้ - 18 กุมภาพันธ์ 2551
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะดำเนินการคัดเล ือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 
 ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 9,700 บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - มีคุณสมบัติทั่วไปตามาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
 - วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทั้งในและต่างประเทศ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของ ก.พ.และต้องไม่เคยไม่รับการบรรจุเข้ารับราชการโดยใช้ผลการสอบผ่าน ภาค ก.และภาค ข.ครั้งเดียวกันนี้แล้ว
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 - สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
 - หนังสือแจ้งผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้สามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของ ก.พ. (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า ''สำเนาถูกต้อง'' และลงชื่อกำกับได้วด้วย
 
 สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเมื่อได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องนำใบรับรองแทพย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (2535) มายื่นด้วย
 
 ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารจัดการอัตรากำลัง สำนักบริหารงานบุคคล สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ถ.ราชดำเนินนอกกรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ สามารถ ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ www.alro.go.th สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มงานจัดการอัตรากำลัง สำนักงานบริหารงานบุคคล ส.ป.ก.โทร.0 2281 1350-1
  www.alro.go.th