ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันเสาร์ที่ 23 ม.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

6 ก.พ. 2551
6:45:35 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  รับพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวรวม 11 อัตรา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุ คคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราว โด ยมีรายละเอียดดังนี้
 
 
 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้
 
 1.นักรังสีการแพทย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือกำลังจะจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550
 
 2.นักวิชาการศึกษา หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานบริการการศึกษา (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ
 -หากมีประสบการณ์ด้านการแปล การสอน วิเทศสัมพันธ์ หรืองานที่ใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีหนังสือรับรองมาแสดงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word, Excel ได้ดี ทั้งในการตรวจสอบข้อมูล ติดต่อสื่อสาร จัดทำรายงานทั้งไทยและอังกฤษ
 
 ตำแหน่งที่ 1-2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
 
 3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาวิชาการใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ
 -หากมีประสบการณ์ด้านเลขานุการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี
 
 ตำแหน่งที่ 3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-19 กุมภาพันธ์ 2551
 
 4.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถานวิทยามะเร็งศิริราช (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุ 35 ปีขึ้นไป
 -ได้รับวุฒิปริญญาโท ทางด้านการบริหาร เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์
 -มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านการบริหารจัดการงานด้านสำนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 7-10 ปี
 -หากมีประสบการณ์ด้านงานการพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดีมากและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้
 
 ตำแหน่งที่ 4 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2551
 
 5.นักวิชาการเวชสถิติ หน่วยรหัสโรค งานเวชระเบียน (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางด้านสถิติ การพยาบาล คณิตศาสตร์ (ที่มีการศึกษาวิชาสถิติไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต) เวชระเบียน
 -หากมีประสบการณ์ด้านการให้รหัส ICD/ศัพท์แพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 6.นักวิชาการเวชสถิติ หน่วยเวชสถิติ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) ไม่จำกัดอายุ
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางสถิติ การพยาบาล หรือคณิตศาสตร์ที่มีการศึกษาวิชาสถิติไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต
 -หากมีประสบการณ์ด้านการลงรหัสโรคจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Office ทั่ว ๆ ไปได้
 
 7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนโยบายและแผน (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการบริหาร เศรษฐศาสตร์ หรือบัญชี
 -หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 
 ตำแหน่งที่ 5-7 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551
 
 ลูกจ้างชั่วคราว
 
 1.ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 
 2.ช่างเทคนิค สาขากายอุปกรณ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาหัตถกรรมเครื่องหนัง ผลิตเครื่องหนัง
 -หากมีประสบการณ์ด้านตัดเย็บหนัง (รองเท้า) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความสามารถดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องหนังได้
 
 3.ช่างไม้ หน่วยโยธา งานซ่อมบำรุง (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม สำรวจ
 -หากมีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint
 
 ตำแหน่งที่ 1-3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2551  
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร หรือส่งประวัติส่วนตัวโดยรายละเอียดพร้อมรูปถ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 (โรงพยาบาลศิริราช) เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 ในวันและเวลาราชการ
 
 งานการเจ้าหน้าที่ (ห้องที่ 3) ตึกอำนวยการ ชั้น 1 (โรงพยาบาลศิริราช) เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช    บางกอกน้อย    กรุงเทพมหานคร    10700  
 
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.si.mahidol.ac.th
 
  www.si.mahidol.ac.th