ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันศุกร์ที่ 22 ม.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

5 ก.พ. 2551
7:48:45 PM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  รับเจ้าหน้าที่ 35 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 ก.พ. 2551
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครพนัก งานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 1.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
 -ได้รับปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 2.ผู้ช่วยบรรณารักษ์ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
 -ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบรรณารักษศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 3.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ หรือ
 -ได้รับปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการวางแผน การบริหาร วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 4.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ. รับรอง หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ หรือ
 -ได้รับปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ. รับรอง หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
 
 5.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงเรียน อบจ.พิษณุโลก (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ. รับรองหรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ หรือ
 -ได้รับปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ. รับรองหรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
 -มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
 6.ครูอัตราจ้าง วิชาบรรณารักษ์ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โปรแกรม/สาขา/วิชาเอกบรรณารักษ์
 -มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
 7.ครูอัตราจ้าง วิชาแนะแนว (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โปรแกรม/สาขา/วิชาเอกแนะแนว
 -มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
 8.ครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โปรแกรม/สาขา/วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 -มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
 9.ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โปรแกรม/สาขา/วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 -มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
 10.ครูอัตราจ้าง วิชาสังคมศึกษา (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โปรแกรม/สาขา/วิชาเอกสังคมศึกษา
 -มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
 11.ครูอัตราจ้าง วิชาดนตรี (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โปรแกรม/สาขา/วิชาเอกดนตรี
 -มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
 12.ครูอัตราจ้าง วิชานาฏศิลป์ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โปรแกรม/สาขา/วิชาเอกนาฏศิลป์
 -มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
 13.ครูอัตราจ้าง วิชาคหกรรม (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โปรแกรม/สาขา/วิชาเอกคหกรรม
 -มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
 14.ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โปรแกรม/สาขา/วิชาเอกภาษาไทย
 -มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
 15.ครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โปรแกรม/สาขา/วิชาเอกคณิตศาสตร์
 -มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
 16.ครูอัตราจ้าง วิชาฟิสิกส์ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โปรแกรม/สาขา/วิชาเอกฟิสิกส์
 -มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
 17.ครูอัตราจ้าง วิชาศิลปศึกษา (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โปรแกรม/สาขา/วิชาเอกศิลปศึกษา
 -มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
 18.ครูอัตราจ้าง วิชาพลศึกษา (3 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า วุฒิทางการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า โปรแกรม/สาขา/วิชาเอกพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา
 -มีใบประกอบวิชาชีพครู
 พนักงานจ้างทั่วไป
 
 19.นักการภารโรง (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทาง ช่างไม้ ช่างปูน ที่จะซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้
 
 20.คนครัว (4 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การครัวเรือน
 
 21.พนักงานประจำตึก (4 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และต้องมีความรู้อย่างต่ำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 
 ผู้สนใจ สมัครด้วยตนเองได้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (สำนักปลัดฯ ชั้น 1 และกองการศึกษา ฯ ชั้น 4) ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2551 โทร.0-5522-3718-20 ต่อ 403 และ 810 ในวันและเวลาราชการ