ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันศุกร์ที่ 22 ม.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

5 ก.พ. 2551
7:39:30 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
ธกส. รับนิติกร สังกัดสำนักกฎหมาย ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.พ. 2551
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคค ล เพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงาน
 ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักกฎหมาย โดยมีรายละเอียดังนี้
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือกฎหมายจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
 - มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความ
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 - 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
 - ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยา เสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้นได้พ้นสภาพากรใช้ยาเสพติด โดยได้รับการรับรองจากแพทย์ หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของทางราชการหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรงเลือดทุกชนิด โรงหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
 อัตราเงินเดือน ปริญญษตรี 9,600 บาท ปริญญาโท 12,000 บาท
 ระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้างปีต่อปี หากส่วนงานประเมินผลการปฎับัติงานอยู่ในระดับดีอย่างต่อเนื่อง มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเป็นพนักงาน ธนาคารจะพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 เอกสารการสมัคร
 - สำเนารายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 - รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 - สำเนาใบอนุญาให้เป็นทนายความที่ยังไม่หมดอายุ
 - เอกสารรับรองประสบการณ์การทำงาน ที่ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งที่สมัคร (ถ้ามี)
 
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานสรรหาคัดเลือก กองบริหารอัตรากำลัง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.10300 Tel.0 2280 0180 ต่อ 2458 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 09.00-11.30 น. และเวลา 13.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือส่งเอกสารการสมัครทาง E-mail: recruit@baac.or.th