ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันเสาร์ที่ 23 ม.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

5 ก.พ. 2551
7:29:22 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
กองทุนเงินให้กู้ยื่นเพื่อการศึกษา รับเจ้าหน้าที่ชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าตรวจสอบภายใน ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.พ. 2551
กองทุนเงินให้กู้ยื่นเพื่อการศึกษา เป็นองค์การของรัฐ อยู่ในก ารกำกับดูแลของกระทรวงการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพน ักงานและลูกจ้างกองทุนเงินให้กู้ยื่มเพื่อการศึกษา 3 อัตรา ดัง นี้
 
 1. ผู้ชำนาญการพิเศษฝ่ายวางแผนและพัฒนา ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง และต้องมีประสบการณ์การทำงานในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 10 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี 7 ปี สำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาโท และ 4 ปี สำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอก
 
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา (ลูกจ้าง)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 - สัญชาติไทย
 - ไม่เป็นผู้ถูกสั่งให้พักราชการ หรือไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออกจากราชการ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
 - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
 สถานที่รับสมัคร กองทุนเงินให้กู้ยื่มเพื่อการศึกษา ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซ.ทวีมิตร ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม.10130 โทร.0 2610 4888 E-mail: hrslf@studentloan.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551