ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันเสาร์ที่ 23 ม.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

3 ก.พ. 2551
6:06:11 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี -โท หลายอัตรา
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมห าชน) จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณ ีและเครื่องประดับของไทยให้มีขีดความสามารถสูงในตลาดโลก มีความ ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้าร่วมง านกับทางสถาบัน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. ผู้ตรวจสอบภายใน
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน 5 ปี ขึ้นไป
 - สามารถวางแผนงานและดำเนินการตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบด้วยตนเอง
 - มีความสามารถในการวิเคราะห์ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานสำคัญขององค์กรตามแบบ COSO หรือ COSO-ERM ได้
 - มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอก
 - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้
 
 2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 - วุฒิปริญญาตรี/โท นิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ทางด้านการประชาสัมพันธ์ 2 ปีขึ้นไป
 - เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรักงานบริการ
 - ประสานงานได้ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรได้ดี
 - มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 
 3. เจ้าหน้าที่การตลาด
 - เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - สามารถวิเคราะห์และวางแผนการตลาดได้
 - มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
 - มีความคิดสร้างสรรค์ รักงานบริการและมีทักษะการติดต่อประสานงาน
 - สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 
 4. นักวิชาการอัญมณี
 - เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี /โท วิทยาศาสตร์ ทางด้านอัญมณี ธรณีวิทยา เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบอัญมณี 0-2 ปีขึ้นไป
 
 5. เจ้าหน้าที่บุคคล
 - เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 - มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการประสานงานที่ดี
 - สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
 ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย ติดต่อ ส่วนบุคคล สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) อาคารวิจัยและตรวจสอบอัญมณี ชั้น 6 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร.0 2218 5470 ต่อ 29 โทรสาร 0 2652 5256 http://www.git.or.th. ตั้งแต่บัดเป็นต้นไป
  http://www.git.or.th