ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันเสาร์ที่ 23 ม.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

1 ก.พ. 2551
10:43:07 PM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สถาบันบำราศนราดูรรับสมัครเจ้าหน้าที่ 6  อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ก.พ. 51
สถาบันบำราศนราดูร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกแ ละสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่1.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงาเภสัชกรรม กลุ่มบริการเฉพาะทาง (2 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -ได้รับประกาศนียบัตรตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) ทางพาณิชยการ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (Word, Excel, PowerPoint)
 
 ตำแหน่งที่2.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล งานซ่อมเครื่องมือแพทย์ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -ได้รับประกาศนียบัตรตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) ทางพาณิชยการ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (Word, Excel, PowerPoint)
 
 ตำแหน่งที่3.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล งานห้องโทรศัพท์ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -ได้รับประกาศนียบัตรตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) ทางพาณิชยการ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (Word, Excel, PowerPoint)
 -สามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจน
 
 ตำแหน่งที่4.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล หน่วยงานควบคุมโรคติดเชื้อ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -ได้รับประกาศนียบัตรตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) ทางพาณิชยการ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภาษาไทย-อังกฤษและโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (Word, Excel, PowerPoint)
 -สามารถสืบค้นข้อมูลทาง Internet และรับส่ง Mail ได้
 -มีความละเอียด รอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
 
 ตำแหน่งที่5.เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มบริการเฉพาะทาง (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (Word, Excel, PowerPoint)
 
 ผู้สน ใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ สถ าบันบำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 0-2590-3472 ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2551 ในวันและเวลาร าชการ