ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันอาทิตย์ที่ 24 ม.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

1 ก.พ. 2551
10:21:23 PM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่งตั้งแต่บัดนี้ - 12 ก.พ. 51
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคค ลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 
 ตำแหน่งที่ 1.เจ้าหน้าที่บริหารงานประกันคุณภาพ (ควบคุมกำกับคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ) สาขาเขตพื้นที่เชียงใหม่ (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชกรรม สาขาพยาบาล สาขาสาธารณสุข หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล งานด้านบริการ งานด้านพัฒนาคุณภาพบริการการกำกับการตรวจสอบคุณภาพ การบริหารโครงการ การติดต่อประสานงานบุคลากรในหน่วยบริการสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 -มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft office, Visio, Microsoft Project
 -มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพ (ISO, HPH, HNQA, HA) และระบบหลักประกันคุณภาพ สามารถใช้เครื่องมือคุณภาพได้ดี
 -มีทัศนคติที่ดี มีบุคลิกลักษณะที่สามารถทำงานเป็นทีมและประสานความร่วมมือกับคนอื่นเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร (สปสช.) ได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสารและทำงานร่วมมือผู้อื่นเป็นอย่างดี
 -สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และทำงานนอกเวลา หรือวันหยุดได้
 ตำแหน่งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551
 
 ตำแหน่งที่2.เจ้าหน้าที่บริหารงานประกันสุขภาพ (งานบริหารกองทุนและตรวจสอบ) สาขาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (1 อัตรา)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 -วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 -มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี
 -มีความรู้ด้านการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ (ICD10, ICD9)
 -มีความรู้ด้านการตรวจสอบเวชระเบียน ด้านสารสนเทศ
 -มีความเป็นผู้นำ สามารถเป็นวิทยากรได้
 -มีความรู้ประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพ (ISO9001, HPH, HNQA, HA) และระบบหลักประกันสุขภาพ
 -มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ
 -มีความชำราญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น MS Word, Excel, PowerPoint
 -มีทัศนคติที่ดี มีบุคลิกลักษณะที่สามารถทำงานเป็นทีมและประสานความร่วมมือกับคนอื่นเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร (สปสช.) ได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างดี
 -สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และทำงานนอกเวลา หรือวันหยุดได้
 ตำแหน่งที่ 2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครตามรายละเอียดได้ที่ www.nhso.go.th  
 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์    เมือง    นนทบุรี    11000  
 โทรศัพท์ : 0-2831-4000  www.nhso.go.th