ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันเสาร์ที่ 23 ม.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

กลาง

30 ต.ค. 2550
10:27:52 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
ศาลปกครอง  เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน นี้
สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับ สมัครงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง รับ ราชการ สังกัด สำนักงานศาลปกครอง ถึง 5 พย
 สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับ สมัครงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง รับราชการ สังกัด สำนักงานศาลปกครอง ถึง 5 พย. 50
 
 สำนักงานศาลปกครอง มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 พนักงานคดีปกครอง 4
 - วุฒิปริญญาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท หรือเทียบได้ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ศป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้จากสถาบันการศึกษาในประเทศเบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ สเปน หรืออิตาลีที่ ก.พ.รับรอง
 
 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 - สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ (ทุกปริญญา)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ ในการจัดทำสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ใช้กระดาษขนาด A4 และให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า ''สำเนาถูกต้อง''และลงลายมือชื่อกำกับเอกสารไว้ด้วย
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2550 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30-12.00 น.ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. ณ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานศาลปกครองอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ (ทาวเวอร์ 1) ชั้นที่ 32 เลขที่ 195 ถ.สาทรใต้ แขวงยานยาวา เขตสาทร กทม.10120 โทร.0 2670 1200-63 ต่อ 2015 และ 2115