ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันอาทิตย์ที่ 24 ม.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

way

23 ต.ค. 2550
8:23:53 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สถาบันโรคผิวหนัง คัดม.3-ป.ตรี 7 อัตรา
สถาบันโรคผิวหนัง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกประมาณประเภทเงินบำรุง โดยมีรายละเอี ยดดังนี้
 
 1.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 -ถ้าเป็นชาย จะต้องเป็นผู้ที่พ้นจากการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office
 ตำแหน่งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550
 
 2.เภสัชกร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง
 -ถ้าเป็นชาย จะต้องเป็นผู้ที่พ้นจากการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 3.พยาบาลวิชาชีพ
 -อายุไม่เกิน 30 ปี
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการพยาบาล
 -ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 -ถ้าเป็นชาย จะต้องเป็นผู้ที่พ้นจากการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 4.นักวิชาการสาธารณสุข
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านสาธารณสุขและอนามัย ชีววิทยา จุลชีววิทยา
 -ถ้าเป็นชาย จะต้องเป็นผู้ที่พ้นจากการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office
 
 5.เจ้าพนักงานธุรการ
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพาณิชยการ บัญชี บริหารธุรกิจ เลขานุการ คอมพิวเตอร์
 -ถ้าเป็นชาย จะต้องเป็นผู้ที่พ้นจากการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office
 
 6.ผู้ช่วยพยาบาล
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 -ถ้าเป็นชาย จะต้องเป็นผู้ที่พ้นจากการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 7.ผู้ช่วยเหลือคนไข้
 -ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 ตำแหน่งที่ 2-7 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2550  
 
 โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ส่งข้อมูลประวัติส่วนตัว การศึกษา การทำงาน พร้อมหลักฐานดังนี้
 
 1.สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2354-8036-40 ต่อ 145 ในวันและเวลาราชการ
 
 2.สมัครทางไปรษณีย์ โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร หากส่งภายหลังวันปิดรับสมัครสอบจะไม่รับการพิจารณา
 
 3.สมัครทาง Internet อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.inderm.go.th และสมัครที่ E-mail Address : human@inderm.go.th หากส่งภายหลังวันปิดรับสมัครสอบจะไม่รับการพิจารณา